Lịch sử hình thành

Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Trong những năm gần đây lĩnh vực bán đấu giá tài sản phát triển mạnh mẽ và ngày càng được công chúng biết đến, là phương thức kinh doanh mua bán tiến bộ công khai, dân chủ. Theo xu hướng hiện nay, bán đấu giá chắc chắn sẽ trở thành phương thức kinh doanh, mua bán quen thuộc tại Việt Nam, đặc biệt là sau khi Chính phủ ban hành Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016.

Với tư cách là Công ty chuyên cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước phấn đấu trở thành tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản.