01 xe máy đào nhãn hiệu SolarW-III 130, màu cam, loại bánh lốp, gầu múc 0,5 m3 của Công an huyện Thuận Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Công an huyện Thuận Nam

Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

3. Đặc điểm tài sản:

01 xe máy đào nhãn hiệu SolarW-III 130, màu cam, loại bánh lốp, gầu múc 0,5 m3, không có biển kiểm soát, có số khung SL130W-III0630, số máy: DB58T60040; Là tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, xe được cấp phép đăng ký lại và biển số chuyên dùng, đủ điều kiện sử dụng của xe cơ giới chuyên dùng.

4. Xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 28/4/2022 và 29/4/2022 tại Tại kho tạm giữ của Công an huyện Thuận Nam. Địa chỉ: Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá, giá phải trả:

  • Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

  • Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).
  •  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h00 đến trước 17h00 ngày 06/5/2022.
  •  Nộp vào số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Ninh Thuận. Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.
  •  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.
  • Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng).
  • Bước giá: Bước giá của vòng đấu gián tiếp là 4.000.000 đồng.
  • Giá phải trả: Từ “giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 21/4/2022 đến 17h00 ngày 06/5/2022 tại Công ty.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

Từ 07h00 ngày 21/4/2022 đến 17h00 ngày 06/5/2022.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

     a. Điều kiện đăng ký: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

     b. Cách thức đăng ký: Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp cho tổ chức đấu giá:

-   Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty phát hành).

-  Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

-  Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

-  Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền), nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 21/4/2022 đến  ngày 06/5/2022 tại Công ty.

11. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản:

- Thời gian công bố giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 09/5/2022 (Chiều thứ 2).

- Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10 đường Huy Cận, khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

     *Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải mang theo CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Công an huyện Thuận Nam;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu HS.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước