02 chiếc xe ô tô thanh lý của UBND huyện Bác Ái (bán lần 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

02 chiếc xe ô tô thanh lý của UBND huyện Bác Ái (bán lần 2)

 

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính kế hoạch huyện Bác Ái

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận

3. Đặc điểm tài sản:  02 xe ô tô thanh lý của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái:

   Lô số 1: Xe ô tô biển kiểm soát: 85P-0218.

- Hiệu xe: MITSUBISHI;                    Số loại: PAJERO.

- Loại xe: Ô tô con;                            Nước sản xuất: Nhật.

- Năm sản xuất: 2000;               Năm đưa vào sử dụng: 2001.

- Màu sơn: Xám;                      Số chỗ ngồi: 07 chỗ.

- Số máy: 6G72MQ-8433;                   Số khung: V33VY-1000102.

- Giá trị nguyên giá: 1.125.557.500 đồng

- Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

- Lý do thanh lý: Đã sử dụng trên 200.000 km (Km thực tế 543.374 km), được thanh lý theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính Phủ; Xe hết hạn kiểm định ngày 02/12/2020; Xe hư hỏng không sử dụng.

  Lô số 2: Xe ô tô biển kiểm soát: 85F-0117.

- Hiệu xe: TOYOTA;                Số loại: HIACE.

- Loại xe: Khách;                      Nước sản xuất: Nhật.

- Năm sản xuất: 2005;               Năm đưa vào sử dụng: 2005.

- Màu sơn: Ghi;                        Số chỗ ngồi: 15 chỗ.

- Số máy: 2RZ-3401894;           Số khung: RZH115-8000431.

- Giá trị nguyên giá: 796.043.476 đồng.

- Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

- Lý do thanh lý: Đã sử dụng trên 200.000 km (Km thực tế 226.526 km), được thanh lý theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính Phủ; Xe hết hạn kiểm định ngày 29/6/2021; Xe hư hỏng không sử dụng.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 04/01/2023 (trong giờ hành chính) tại kho lưu giữ tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 23/12/2022 đến ngày 10/01/2023 tại Công ty.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

-  Giá khởi điểm:

 • Lô số 1 (Xe Mitsubishi): 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng).
 • Lô số 2 (Xe Toyota): 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

    Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

-  Tiền đặt trước:

 • Lô số 1 (Xe Mitsubishi): 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng).
 • Lô số 2 (Xe ô tô Toyota): 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
 • Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 10/01/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12/01/2023.
 • Nộp vào tài khoản số: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Ninh Thuận.

Tên chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

- Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Bước giá: 02 % (hai) giá khởi điểm, cụ thể:

+ Lô số 01: 80.000.000 đồng x 2% = 1.600.000 đồng.

+ Lô số 02: 60.000.000 đồng x 2% = 1.200.000 đồng.

Giá phải trả: Phải từ giá khởi điểm + bước giá trở lên. Cụ thể:

 • Lô số 01: Từ 81.600.000 đồng trở lên.
 • Lô số 02: Từ 61.200.000 đồng trở lên.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai:

Từ 07 giờ 00 phút ngày 23/12/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2023.

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày 23/12/2022 đến ngày 10/01/2023 tại Công ty.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế đấu giá.

          b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            Hồ sơ đăng ký bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
 • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
 • Căn cước công dân và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
 • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

11. Thời gian, địa điểm công bố giá và đấu giá tài sản:

-  Thời gian tổ chức công bố giá và đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/01/2023 (Chiều thứ sáu).

-  Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

      *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia đấu giá phải mang theo CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Bác Ái;

- Văn phòng UBND huyện Bác Ái;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu hồ sơ.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

Phạm Văn Phước