02 chiếc xe ô tô thanh lý của UBND huyện Bác Ái (bán lần 4)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

02 chiếc xe ô tô thanh lý của UBND huyện Bác Ái (bán lần 4)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bác Ái.

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, Huyện Bác Ái, Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá: 02 xe ô tô thanh lý của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

  Lô số 1: Xe ô tô biển kiểm soát: 85P-0218.

- Hiệu xe: MITSUBISHI;                 Số loại: PAJERO.

- Loại xe: Ô tô con;                          Nước sản xuất: Nhật.

- Năm sản xuất: 2000;                     Năm đưa vào sử dụng: 2001.

- Màu sơn: Xám;                               Số chỗ ngồi: 07 chỗ.

- Số máy: 6G72MQ-8433;              Số khung: V33VY-1000102.

- Giá trị nguyên giá: 1.125.557.500 đồng

- Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

- Lý do thanh lý: Đã sử dụng trên 200.000 km (Km thực tế 543.374 km), được thanh lý theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính Phủ; Xe hết hạn kiểm định ngày 02/12/2020; Xe hư hỏng không sử dụng.

  Lô số 2: Xe ô tô biển kiểm soát: 85F-0117.

- Hiệu xe: TOYOTA;                       Số loại: HIACE.

- Loại xe: Khách;                             Nước sản xuất: Nhật.

- Năm sản xuất: 2005;                     Năm đưa vào sử dụng: 2005.

- Màu sơn: Ghi;                                Số chỗ ngồi: 15 chỗ.

- Số máy: 2RZ-3401894;                Số khung: RZH115-8000431.

- Giá trị nguyên giá: 796.043.476 đồng.

- Giá trị còn lại trên sổ sách kế toán: 0 đồng.

- Lý do thanh lý: Đã sử dụng trên 200.000 km (Km thực tế 226.526 km), được thanh lý theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 3 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/1/2019 của Chính Phủ; Xe hết hạn kiểm định ngày 29/6/2021; Xe hư hỏng không sử dụng.

4. Nơi có tài sản đấu giá: kho lưu giữ tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 14/5/2024 (trong giờ hành chính) tại kho lưu giữ tài sản của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 25/4/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

- Lô số 1 (Xe Mitsubishi): 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Lô số 2 (Xe Toyota): 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Lô số 01: 100.000 đồng/hồ sơ.

+ Lô số 02: 50.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước:

+ Lô số 1 (Xe Mitsubishi): 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

+ Lô số 2 (Xe ô tô Toyota): 4.000.000 đồng (Bốn triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 14/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/5/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/4/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ ngày 25/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/5/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này khoản 5 Điều 1 Quy chế cuộc đấu giá.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 17/5/2024 (thứ sáu). Chỉ những người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp..

- Phương thức: Trả giá lên.

    Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!