Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở nhà, đất do Ủy ban nhân huyện Bác Ái quản lý

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở nhà, đất do Ủy ban nhân huyện Bác Ái quản lý

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bác Ái.

Địa chỉ: Thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 02 cơ sở nhà, đất do Ủy ban nhân huyện Bác Ái quản lý. Cụ thể:

3.1 Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện cũ (07 nhà làm việc của các phòng: Dân tộc, Thanh tra, Tư pháp, Hội chữ thập đỏ, Hội Đông y).

- Vị trí khu đất và công trình gắn liền với đất: Khu quy hoạch chi tiết dân cư trung tâm huyện Bác Ái, thuộc xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

+ Phía Đông: Giáp đường trung tâm huyện.

+ Phía Tây: Giáp đường D1.

+ Phía Nam: Giáp Chi cục thuế (theo quy hoạch).

+ Phía Bắc: Giáp đường N2.

- Diện tích khu đất: diện tích 6.052,6 m2.

- Quy hoạch xây dựng:

+ Chiều cao công trình: từ 1 - 3 tầng.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 65%.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,65 - 1,95.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp IV (tường xây gạch, sơn nước; mái tôn, có trần; nền lát gạch ceramic); năm đưa vào sử dụng: 2001; tổng diện tích xây dựng: 947m2; chất lượng còn lại 34,86%.

- Mục đích, thời hạn sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại nông thôn (ONT)

+ Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài.

3.2 Trường Mẫu giáo Phước Tiến (Điểm lẻ thôn Mã Tiền).

- Vị trí khu đất và công trình gắn liền với đất: Khu quy hoạch chi tiết dân cư thôn Mã Tiền, xã Phước Tiến, huyện Bác Ái.

+ Phía Đông: Giáp đất quy hoạch (TM1).

+ Phía Tây: Giáp Quốc lộ 27B.

+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch (đường NB7).

+ Phía Bắc: Giáp đất ở chỉnh trang (CH.TRANG-9)

- Diện tích khu đất: diện tích 1.988,8m2.

- Quy hoạch xây dựng:

+ Chiều cao công trình: từ 1 - 5 tầng.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 65%.

+ Hệ số sử dụng đất: 0,65 - 3,25.

- Tài sản gắn liền với đất: nhà cấp IV (tường xây gạch, sơn nước; mái tôn, có trần; nền lát gạch ceramic); năm đưa vào sử dụng: 1996; tổng diện tích xây dựng: 120,85m2; chất lượng còn lại 20,56%.

- Mục đích, thời hạn sử dụng đất.

+ Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại nông thôn (ONT)

+ Thời hạn sử dụng đất : Lâu dài.

* Lưu ý: Sau khi trúng đấu giá, trường hợp Người trúng đấu giá có nhu cầu phân lô đất ở, hoặc xây dựng mới phải thực hiện phân lô, quy hoạch xây dựng theo đúng quy định về quy hoạch chi tiết xây dựng theo các Quyết định được nêu tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Giá khởi điểm:

4.1 Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện cũ (07 nhà làm việc của các phòng: Dân tộc, Thanh tra, Tư pháp, Hội chữ thập đỏ, Hội Đông y).

Tổng giá khởi điểm: 24.321.384.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất là: 23.120.932.000 đồng / 6.052,6 m2.

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất là: 1.200.452.000 đồng.

4.2 Trường Mẫu giáo Phước Tiến (Điểm lẻ thôn Mã Tiền).

Tổng giá khởi điểm: 3.272.432.000 đồng (Ba tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu, bốn trăm ba mươi hai nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất là: 3.182.080.000 đồng / 1.988,8 m2;

+ Giá trị tài sản gắn liền với đất là: 90.352.000 đồng.

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

5. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

6. Tiền đặt trước:

6.1 Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện cũ (07 nhà làm việc của các phòng: Dân tộc, Thanh tra, Tư pháp, Hội chữ thập đỏ, Hội Đông y): 4.864.276.800 đồng.

6.2 Trường Mẫu giáo Phước Tiến (Điểm lẻ thôn Mã Tiền): 654.486.400 đồng.

- Thời gian nộp: Từ ngày 16/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/01/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Ninh Thuận (NamAbank).

- Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

-  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

- Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

7. Giá phải trả: phải từ “giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

8. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 4 Quy chế số 153/QC-VTP ngày 20/12/2023.

9. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô (từng cơ sở nhà, đất). Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng).

- Phương thức: Trả giá lên.

10. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2024.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 15/01/2024 và ngày 16/01/2024 tại 02 cơ sở nhà, đất do Ủy ban nhân huyện Bác Ái quản lý: Trụ sở làm việc khối đoàn thể huyện cũ và Trường Mẫu giáo Phước Tiến.

12. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận).

            *Ghi chú: Riêng ngày 16/01/2024 (ngày cuối của thời hạn bán hồ sơ), Công ty chỉ bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

13. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế số 153/QC-VTP ngày 20/12/2023..

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/01/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

* Ghi chú: Riêng ngày 16/01/2024 (ngày cuối của thời hạn nộp hồ sơ), Công ty chỉ tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 1 Quy chế này.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: dự kiến lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2024 (Thứ sáu). Chỉ những người có tên trong danh người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!