Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (lần 04)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (lần 04)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính  - Kế hoạch huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: Số 374 đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá:

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với 02 (hai) cơ sở nhà, đất của Ủy ban nhan dân huyện Ninh Hải (thu tiền một lần) như sau:

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 13-13, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (gần Chợ Dư Khánh); diện tích đất 82,4 m2; diện tích xây dựng 80,9 m2; diện tích sàn xây dựng 80,9 m2.

            - Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tờ bản đồ số 15-8, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải (gần Đài tưởng niệm huyện); diện tích đất 154,4 m2; diện tích xây dựng 64 m2; Diện tích sàn xây dựng 64 m2.

            - Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT).

            - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Tầng cao xây dựng: 01-02 tầng (Theo văn bản 5890/UBND-KT ngày 27/10/2022 của UBND huyện Ninh Hải).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70 và cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 15/7/2024 và ngày 16/7/2024 tại Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70 và cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tọa lạc tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 21/6/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

a. Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70:

+ Giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất ở (82,4 m2 x 9.060.000 đồng/m2): 746.544.000 đồng.

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất: 75.225.233 đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá: 821.769.233 đồng (Tám trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi chín nghìn, hai trăm ba mươi ba đồng).

b. Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185:

+ Giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất ở (154,4 m2 x 12.293.000 đồng/m2): 1.898.039.200 đồng.

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất: 59.378.327 đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá: 1.957.417.527 đồng (Một tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm mười bảy nghìn, năm trăm hai mươi bảy đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm từng cơ sở nhà, đất.

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Giang (cũ) thuộc thửa đất số 70, tiền đặt trước là: 164.353.846 đồng (Một trăm sáu mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm bốn mươi sáu đồng).

- Cơ sở nhà, đất Mẫu Giáo Khánh Hải cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ) thuộc thửa đất số 185, tiền đặt trước là: 391.483.505 đồng (Ba trăm chín mươi mốt triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, năm trăm lẻ năm đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 16/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/7/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 21/6/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ ngày 21/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/7/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/7/2024 (thứ sáu). Chỉ những người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá. Cụ thể lần lượt từng lô như sau:

 

Cơ sở nhà, đất

Thời gian dự kiến

Cơ sở Khánh Giang (cũ)

14 giờ 30 phút

Cơ sở Khánh Chữ 2 (cũ)

15 giờ 00 phút

 

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô (từng cơ sở nhà, đất), đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

    Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!