Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của cơ sở nhà, đất số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ địa chính số 3-15, phường Bảo An

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của cơ sở nhà, đất số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ địa chính số 3-15, phường Bảo An (bán lần 3)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 30, đường 16/4, P. Kinh Dinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá:

  Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của cơ sở nhà, đất số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ địa chính số 3-15, phường Bảo An.

- Tổng diện tích đất: 90,9 m2, diện tích sàn xây dựng: 160m2.

- Địa chỉ thửa đất và công trình gắn liền với đất: số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT).

- Hiện trạng: Đất và công trình xây dựng khác trên đất do Nhà nước quản lý.

- Quy hoạch chi tiết: Theo Quyết định 2425/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;

4. Nơi có tài sản đấu giá: Số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, thuộc thửa đất số 216, tờ bản đồ địa chính số 3-15, phường Bảo An.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 26/02/2024 và ngày 27/02/2024 tại số nhà 44 đường Nguyễn Du, phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 19/01/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở: 2.969.703.000 đồng (32.670.000 đồng/m2 x 90,9 m2).

- Giá khởi điểm tài sản trên đất: 662.020.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm đấu giá là: 3.631.723.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm ba mươi mốt triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn đồng).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 726.344.600 đồng (Bảy trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn, sáu trăm đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 27/02/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/02/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

+ Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/01/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ ngày 19/01/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 27/02/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 01/3/2024 (thứ Sáu). Chỉ những người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô (cơ sở nhà, đất). Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

       Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!