Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc khu đất Trường THCS Trần Hưng đạo (cơ sở cũ) của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Lần 3).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc khu đất Trường THCS Trần Hưng đạo (cơ sở cũ) của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Lần 3).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 30, đường 16/4, P. Kinh Dinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá:

          - Bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc khu đất Trường THCS Trần Hưng đạo (cơ sở cũ) của UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

 - Vị trí khu đất và tài sản trên đất: thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ địa chính số 9; đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

+ Phía Đông giáp: đường Phan Đình Giót (lộ giới 21m).

+ Phía Tây giáp: Khu nhà ở phân lô hiện hữu.

+ Phía Nam giáp: đường Nguyễn Công Trứ (lộ giới 21m).

+ Phía Bắc giáp: đường 16/4 (lộ giới 37m).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ và đất ở.

- Diện tích đất đấu giá:

+ Đất ở (gồm các Block A, B, C, D, E): 8.372,57 m2.

+ Đất thương mại dịch vụ: 8.685,67 m2.

- Đối với công trình, kiến trúc trên đất: Bán đấu giá tài sản trên đất thu tiền một lần.

- Đối với Quyền sử dụng đất:

+ Đất thương mại dịch vụ: Nhà nước cho thuê Quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm; Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

+ Đất ở: thu tiền một lần; thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Việc sử dụng đất, xây dựng sau khi trúng đấu giá và quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá  thực hiện theo Quyết định 142/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết chỉnh trang phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tại Khu đất Trường THCS Trần Hưng Đạo (cũ) và Quyết định 134/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc điều chỉnh Quyết định 142/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Trường THCS Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ), thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ địa chính số 9; đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 16/5/2024 và ngày 17/5/2024 tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (cơ sở cũ), thuộc thửa đất số 42, tờ bản đồ địa chính số 9; đường 16/4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 25/4/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

- Giá trị công trình và kiến trúc trên đất: 1.849.973.056 đồng.

- Giá khởi điểm đối với quyền sử dụng đất ở: 211.430.383.577 đồng (8.372,57 x 25.252.746 đồng/m2).

- Giá khởi điểm cho thuê quyền sử dụng đất trả tiền thuê đất hàng năm: 5.129.357.161 đồng/năm (590.554 đồng/m2/năm x 8.685,67 m2).

Tổng giá khởi điểm đấu giá là: 218.409.713.794 đồng (Hai trăm mười tám tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, bảy trăm mười ba nghìn, bảy trăm chín mươi bốn đồng).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

* Lưu ý: Đơn giá thuê đất trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 43.681.942.758 đồng (Bốn mươi ba tỷ, sáu trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm bốn mươi hai nghìn, bảy trăm năm mươi tám đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 20/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/5/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/4/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ ngày 25/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/5/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 23/5/2024 (thứ năm). Chỉ những người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô (bao gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ và tài sản trên đất), đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp..

- Phương thức: Trả giá lên.

    Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!