Công trình xây dựng trên đất, lợi thế quyền thuê đất và cây trồng trên thửa đất số 56, 277 tại 87 đường Bác Ái, P. Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Công trình xây dựng trên đất, lợi thế quyền thuê đất và cây trồng trên thửa đất số

56, 277 tại 87 đường Bác Ái, P. Đô Vinh, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Phạm Đình Hổ, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

3. Đặc điểm tài sản:

Tài sản đưa ra đấu giá là: Công trình xây dựng trên đất, lợi thế quyền thuê đất và cây trồng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b, địa chỉ: 87 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 241367, có diện tích 58.229,7 m2 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 10/02/2012 cho Công ty Cổ phần xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận (đã giảm trừ diện tích 46,3 m2, theo Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) – Lần bán thứ 17. Có vị trí tứ cận:

Phía Đông giáp: khu dân cư hiện hữu;

Phía Tây giáp: đường mương nước và đất sản xuất nông nghiệp;

Phía Nam giáp: khu dân cư hiện hữu;

Phía Bắc giáp: đường Phan Đăng Lưu.

-  Mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

-  Thời hạn sử dụng đất: thửa số 56 và 277 đến ngày 16/5/2035; Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Theo hợp đồng thuê đất số 11a/HĐ-TĐ ngày 26/11/2009 được lập giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận và Công ty xuất khẩu nông sản Ninh Thuận.

3.1. Công trình xây dựng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b được UBND tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 585822273800139 ngày 18/11/2008 cho Công ty xuất khẩu Nông sản Ninh Thuận, gồm:

- Nhà kho trung tâm, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 4.737,60m2;

- Nhà ép dầu, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 525,00m2;

- Nhà cơ khí, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 200,00m2;

- Nhà chao đôi, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 1.264,90m2;

- Nhà nồi hơi, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng  95,40m2;

- Nhà kho B-Nhà điều hành, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 318,56m2;

- Nhà sàng nguyên liệu, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 560,00m2;

- Nhà hấp nguyên liệu 1, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 490m2 (theo giấy Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 585822273800139 ngày 18/11/2008);

- Nhà phơi hàng 1, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 525,00m2;

- Nhà phơi hàng 2, cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 315m2 (theo giấy Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 585822273800139 ngày 18/11/2008);

- Nhà làm việc cấp IV, loại B, tường gạch, cột bê tông cốt thép, mái tole, 01 tầng, diện tích xây dựng 61,44m2;

- Nhà xưởng sản xuất số 6, cấp 3C, móng bê tông cốt thép, nền bê tông, khung vì kèo thép, vách, mái tole, 01 tầng, có diện tích xây dựng 2.028,6m2;

- Nhà xưởng sản xuất số 6*, cấp 3C, móng bê tông cốt thép, nền bê tông, khung vì kèo thép, vách, mái tole, 01 tầng, có diện tích xây dựng 1.440m2.

3.2. Công trình xây dựng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b, được xây dựng phát sinh thêm (chưa được công nhận quyền sở hữu) so với giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng số 585822273800139 do UBND tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 18/11/2008, gồm:

- Nhà xưởng 01 (nhà xưởng sản xuất số 6), dạng nhà tiền chế, móng xây đá chẻ, giằng bê tông cốt thép, nền bê tông trụ đá, trụ đỡ mái thép phi 90, tường xây gạch, sơn nước, bên trên tường tole khung sắt hộp, một phần trần tole, khung kèo thép hộp, mái lợp tole, diện tích 1.104,4m2;

- Nhà xưởng 02 (nhà xưởng 02), dạng nhà tiền chế, móng xây đá chẻ, giằng bê tông cốt thép, nền bê tông trụ đá, trụ đỡ mái thép phi 90, tường xây gạch, sơn nước, bên trên tường tole khung sắt hộp, khung kèo thép hộp, mái lợp tole diện tích 340m2(Trong đó: diện tích xây dựng nằm trong ranh giới Giấy chứng nhận là 218,6m2; diện tích xây dựng nằm ngoài ranh giới Giấy chứng nhận là 121,4m2);

- Nhà làm việc, cấp IV, loại B, móng xây đá chẻ, giằng bê tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch, sơn nước, đà kèo thép hộp, mái lợp tole, trần la phông, diện tích xây dựng 13,8m x 6,4m = 88,3m2;

- Tường rào,trụ bê tông cốt thép, cao 2,4m, bước trụ 3m, lưới rào B40, có chiều dài 50m;

- Sân nền, bê tông đá láng xi măng, diện tích 417m2;

- Kèo chắn tường rào, xây đá chẻ, trét xi măng, khối lượng 60,72m3;

- San lắp mặt bằng, đá san lấp, công san ủi hoàn thiện;

- Nhà bảo vệ (cổng ra vào đường Bác Ái), móng bê tông cốt thép, tường xây quét sơn, nền gạch ceramic, mái lợp tole, cửa kính khung sắt, diện tích xây dựng 3,8 m x 3,83 = 14,5m2(Toàn bộ diện tích nằm ngoài ranh giới Giấy chứng nhận);

- Cổng, trụ xây gạch, cửa kéo bằng sắt, dài 14,3m x cao 2,5m;

- Nhà điều hành trạm cân, móng xây đá chẻ, trụ bê tông cốt thép, tường xây quét sơn, mái lợp tole, trần la phông, cửa nhôm kính, nền gạch ceramic, có diện tích 10,8m2; Trạm cân gồm đường dẫn và bàn cân kết cấu bê tông cốt thép, khung sắt, trụ bê tông, có diện tích 46,9m2;

- Nhà làm việc số 1 (gần trạm cân), cấp IV, loại B, móng bê tông, cốt thép, tường xây quét sơn, mái tole, trần la phông nhựa, đan bê tông cốt thép, cửa nhôm kính, nền gạch ceramic, có diện tích xây dựng 8,5m x 18,2m = 154,7m2(Trong đó: diện tích xây dựng nằm trong ranh giới Giấy chứng nhận là 6,3m2; diện tích xây dựng nằm ngoài ranh giới Giấy chứng nhận là 148,4m2);

- Nhà vệ sinh, móng bê tông cốt thép, tường bao che quét sơn, mái tole, trần la phông, nền gạch ceramic, cửa nhôm kính, có diện tích xây dựng 9,7m x 5m = 48,5m2;

- Nhà kho số 1 (gần nhà làm việc số 1), cấp IV, loại C, khung vì kèo thép, trụ thép, mái tole, tường xây, vách tole, nền lót gạch block, có diện tích 5,8m x 16m = 92,8m2(Toàn bộ diện tích đều nằm ngoài ranh giới Giấy chứng nhận);

- Nhà kho số 2 (gần nhà kho số 1), cấp IV, loại C, tường gạch, khung vì kèo thép, mái tole, nền bê tông, có diện tích 1.178m2(Trong đó: diện tích xây dựng nằm trong ranh giới Giấy chứng nhận là 1.049,5m2; diện tích xây dựng nằm ngoài ranh giới Giấy chứng nhận là 128,5m2);

- Mái che: khung vì kèo sắt, cột sắt, mái tole, nền xi măng, có diện tích 6,3m x 12m =  75,6m2;

- Tường rào móng đá chẻ, trụ bê tông, khung sắt hoa văn, có chiều dài 27,5m; Tường rào, trụ bê tông cốt thép, móng đá chẻ, vách tole và Tường rào đá chẻ, trụ bê tông, lưới B40. Chiều dài theo trích lục Bản đồ địa chính ngày 11/6/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận;

- Hệ thống Phòng cháy chữa cháy, 01 trụ điện cao áp bằng sắt, 13 trụ điện nhỏ, 04 trụ điện lớn, 01 tủ điện và hệ thống đường dây điện;

- Giếng nước đường kính 2m, bi bê tông, xây gạch, 01 Bồn chứa nước Inox 2.000 lít và khung sắt thép cao 3,3m, 01 khung thép cao 4m, ngang 2m;

- Đường bê tông nhựa nóng, sân bê tông nhựa nóng, sân bê tông xi măng. Có diện tích 26.825,06 m2 theo trích lục Bản đồ địa chính ngày 11/6/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận (đã giảm trừ diện tích sân bê tông nhựa nóng theo Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 06/06/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

3.3. Lợi thế quyền thuê thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 241367, có diện tích 58.229,7 m2.

3.4. Cây trồng trên thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b:

- Loại cây ăn trái đang cho thu hoạch: 03 cây dừa, 01 cây mãng cầu, 01 cây điều, 05 cây xoài;

- Cây cảnh: 26 cây cau cảnh, 03 bụi dừa cảnh, 01 cây hoa sữa.

Chi tiết, hiện trạng, diện tích tài sản theo Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 21/5/2019 và trích lục Bản đồ địa chính ngày 11/6/2019 của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 09/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 56, 277 tờ bản đồ số 12-b, địa chỉ: 87 đường Bác Ái, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ Công ty để đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/9/2023 đến ngày 10/10/2023 tại Công ty.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá, giá phải trả:

-  Giá khởi điểm: 33.554.075.000 đồng (Ba mươi ba tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có).

-  Tiền đặt trước: 6.710.815.000 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm mười triệu, tám trăm mười lăm nghìn đồng).

  • Thời gian nộp: Từ ngày 10/10/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2023.
  • Nộp vào tài khoản số: 61510000516076, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ninh Thuận.

Tên chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

-  Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

-  Bước giá: Chi tiết tại quy chế cuộc đấu giá.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

-  Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

-  Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai:

Từ 07 giờ 00 phút ngày 07/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2023.

9. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 07/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/10/2023 tại Công ty.

 

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế đấu giá.

            b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-   Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Mẫu do Công ty phát hành).

-  Bản sao Căn cước công dân (kèm theo bản gốc để đối chiếu).

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực);

-  Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của doanh nghiệp hoặc chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng.

-  Đề xuất phương án đầu tư đóng thành quyển.

-  Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

-  Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền), nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

11. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá:

-  Thời gian: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 13/10/2023 (thứ Sáu).

-  Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

       *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!