Lô tài sản tuyên thu trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Hết hạn hồ sơ: Ngày 22/3/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Lô tài sản tuyên thu trên địa bàn huyện Ninh Sơn

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản: Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Ninh Sơn.

Địa chỉ: 219 Lê Duẩn, KP3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 953 549 

3. Đặc điểm tài sản:

Lô tài sản tuyên thu trên địa bàn huyện Ninh Sơn cụ thể như sau:

TT

Tên tài sản

Số lượng

Đặc điểm và hiện trạng tài sản

I

Xe môtô, xe gắn máy

1

Xe Sirius biển số

85E1-099.82

1

Còn khá mới, khung xe bị trầy xước, linh kiện đầy đủ. Đã qua sử dụng,  được phép đăng ký lại.

2

Xe Sirius biển số

85F1- 087.82

1

Còn khá mới, khung xe bị trầy xước, linh kiện đầy đủ. Đã qua sử dụng,  được phép đăng ký lại.

3

Xe Sirius biển số

85D1-108.67

1

Còn khá mới, khung xe bị trầy xước, linh kiện đầy đủ. Đã qua sử dụng,  được phép đăng ký lại.

4

Xe môtô biển số

85R2-2905

1

Xe hiệu Trung Quốc hư hỏng nặng, bán phế liệu

5

Xe môtô biển số

85HD-0387

1

Xe Cub hư hỏng nặng, bán phế liệu

II

Điện thoại di động

1

Điện thoại Iphone 12 màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình, không mở  được mật khẩu icloud

2

Điện thoại Iphone 11 màu tím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình, không mở  được mật khẩu icloud

3

Điện thoại Iphone 8plus 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình, không mở  được mật khẩu icloud

4

Điện thoại iphone 8 plus màu  đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình, không mở  được mật khẩu icloud

III

Nhóm điện thoại thường (có  phím)

1

Điện thoại Nokia màu trắng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

2

Điện thoại Nokia màu đen xám 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

3

Điện thoại Nokia 105 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

4

Điện thoại Nokia màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

5

Điện thoại Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

6

Điện thoại Nokia màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi động không lên màn hình

7

Điện thoại Mastel màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

8

Điện thoại Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

9

Điện thoại Nokia 105 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

10

Điện thoại màu đỏ hiệu Buk 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

11

Điện thoại Nokia 1208 ốp gỗ 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

12

Điện thoại Zono C1 màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

13

Điện thoại Nokia màu vàng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

14

Điện thoại Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi động không lên màn hình

15

Điện thoại Mobitar 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

16

Điện thoại hiệu Nokia 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

17

Điện thoại bàn phím hiệu  Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

18

Điện thoại Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

19

Điện thoại Mastel màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

20

Điện thoại hiệu Forme 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi động không lên màn hình

21

Điện thoại itel màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

22

Điện thoại hiệu Goldberg màu  cam

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

23

Điện thoại Nokia màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

24

Điện thoại Nokia 105 màu đen  loại bàn phím 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

25

Điện thoại Nokia màu đen loại  phím 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

26

Điện thoại Nokia màu đen loại  phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

27

Điện thoại Itel màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

28

Điện thoại Itel màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

29

Điện thoại Nokia màu xanh  loại bàn phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

30

Điện thoại Nokia màu đen loại  bàn phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

31

Điện thoại Nokia màu xám đen  lọai bàn phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

32

Điện thoại Viettel loại bàn  phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

33

Điện thoại Nokia màu xanh  loại bàn phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

34

Điện thoại Nokia màu đen loại  phím 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

35

Điện thoại Oppo màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

36

Điện thoại Huwei màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

37

Điện thoại Iphone 6 plus màu  trắng 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

38

Điện thoại Samsung màu vàng  đồng 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

39

Điện thoại Oppo A71 màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

40

Điện thoại Samsung Galaxy  màu trắng 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

41

Điện thoại Oppo màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

42

Điện thoại Samsung màu bạc 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

43

Điện thoại Iphone 5 màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

44

Điện thoại Samsung màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

45

Điện thoại màu đen hiệu Asus 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

46

Điện thoại Samsung màu J6  màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

47

Điện thoại Samsung J7 màu  đen 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

48

Điện thoại Iphone 4 màu đen  viền bạc 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

49

Điện thoại Samsung màu đỏ 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

50

Điện thoại Huwei màu đen  xám

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

51

Điện thoại Samsung Galaxy màu xanh đen

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

52

Điện thoại Samsung Galaxy màu vàng trắng

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

53

Điện thoại Oppo F7 ốp lưng  màu nâu-đen

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

54

Điện thoại Iphone 6 màu bạc 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

55

Điện thoại Samsung Galaxy màu đồng 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể, khởi động không lên màn hình

56

Điện thoại Samsung màu J6  màu đen

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

57

Điện thoại Honor màu xanh 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

58

Điện thoại oppo màu xanh đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

59

Điện thoại Vmast 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

60

Điện thoại màu vàng trắng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

61

Điện thoại oppo màu hồng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

62

Điện thoại oppo A1K 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

63

Điện thoại hiệu iphone màu  đen

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

64

Điện thoại Huawei màu xanh  dương

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

65

Điện thoại Asus màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

66

Điện thoại hiệu samsung J3 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

67

Điện thoại oppo A7 màu vàng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

68

Điện thoạisamsung galaxy  A20S đen

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình, bị bể mặt  kính cường lực

69

Điện thoại Samsung J3 màu  đen

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

70

Điện thoại Samsung Galaxy  A50 màu trắng

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

71

Điện thoại Oppo màu trắng 

1

Vỏ máy đã trầy xước, màn hình bị bể,  khởi động không lên màn hình

72

Điện thoại Redmi màu xanh 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

73

Điện thoại Oppo màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

74

Điện thoại Oppo màu vàng  xám 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

75

Điện thoại Vivo màu xanh  trắng 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

76

Điện thoại Oppo màu đen 

1

Vỏ máy, màn hình bị trầy xước, khởi  động không lên màn hình

V

Tài sản khác

1

Máy tính xách tay hiệu Asus 

1

Cũ, trầy xước, khởi động máy không  lên nguồn

2

Ghế nhựa (24*16*15 cm) 

35

Đã qua sử dụng

3

Máy cưa tay, có lưỡi bằng sắt  màu đen xám 

1

Cũ, hư hỏng đã qua sử dụng

 

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, giá phải trả, tiền mua hồ sơ:

 

TT

Tên tài sản

Số

lượng

Đơn giá (VNĐ)

Giá khởi điểm (VNĐ)

I

Xe môtô, xe gắn máy

 

 

 

1

Xe Xe Sirius biển số 85E1-099.82 

1

4.500.000 

4.500.000

2

Xe Sirius biển số 85F1- 087.82 

1

4.500.000 

4.500.000

3

Xe Sirius biển số 85D1-108.67 

1

4.500.000 

4.500.000

4

Xe môtô biển số 85R2-2905 

1

500.000 

500.000

5

Xe môtô biển số 85HD-0387 

1

300.000 

300.000

II

Điện thoại di động

 

 

 

1

I phone 12 

1

4.500.000 

4.500.000

2

I phone 11 

1

2.000.000 

2.000.000

3

Iphone 8 

2

500.000 

1.000.000

III

Nhóm điện thoại thường

(có bàn  phím) 

34

50.000 

1.700.000

IV

Nhóm điện thoại Smartphone 

42

400.000 

16.800.000

V

Tài sản khác

 

 

 

1

Máy tính xách tay hiệu Asus 

1

300.000 

300.000

2

Ghế nhựa (24*16*15 cm) 

35

2.000 

70.000

3

Máy cưa tay, có lưỡi bằng sắt màu  đen xám 

1

300.000 

300.000

Tổng cộng:

40.970.000

 • Tổng giá khởi điểm của lô hàng: 40.970.000 đồng (Bốn mươi triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).
 • Tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng)

            +   Nộp vào số tài khoản số , mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank) - chi nhánh Ninh Thuận.

            +  Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

            +  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 22/3/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/3/2023.

            +  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác.

 • Bước giá:  Vòng 1 là 03% (ba) so với giá khởi điểm. Kể từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 03% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.
 • Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên.
 • Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ không được trả lại theo quy định tại Quy chế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 13/3/2023 và ngày 14/3/2023 tại kho lưu giữ của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ninh Sơn. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 07/3/2023 đến ngày 22/3/2023 tại Công ty.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

 • Hình thức: Đấu nguyên lô, bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.
 • Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 07/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/3/2023.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành);
 • Bản sao Căn cước công dân và Giấy xác nhận nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày (kèm theo bản gốc để đối chiếu);
 • Biên lai thu tiền mua hồ sơ;
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước (photocopy);
 • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

   Trong giờ hành chính từ ngày 07/3/2023 đến ngày 22/3/2023 tại Công ty.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/3/2023 (Thứ bảy) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Phòng Tài chính – kế hoạch huyện Ninh Sơn;

- Chi cục THA dân sự huyện Ninh Sơn;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT về Tài sản công - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước