QSD 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (bán lần 2).

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QSD 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam (bán lần 2).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 828 586

3. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam;

 - Vị trí: Tiếp giáp với đường quy hoạch số 1 rộng 11m (2m+7m+2m).

 - Mục đích sử dụng: Đất ở.

 - Tổng diện tích của 02 lô đất: 189 m2.

 - Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

 - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

TT

Tên tài sản

Diện tích (m²)

Đơn giá đất (Đồng/m²)

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá làm tròn
(Đồng)

 Giá phải trả (= Giá khởi điểm + bước giá trở lên)
(Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)*(4)

(6) = (5)*2%

(7) = (5)+(6)

(8) = (5)*15%

1

A3-13

94,5

5.520.000

521.640.000

11.000.000

532.640.000

104.000.000

2

A3-14

94,5

5.520.000

521.640.000

11.000.000

532.640.000

104.000.000

Giá này đã bao gồm Thuế GTGT và không bao gồm các khoản phí, lệ phí khác.

-  Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

-  Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại quy chế số  63/QC-VTP ngày 08/10/2021 của Công ty.

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 28/10/2021.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 1024058888, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Ninh Thuận. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất

  • Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên (Chi tiết tại bảng trên).
  • Bước giá: Theo quy định tại Quy chế số 63/QC-VTP ngày 08/10/2021 của Công ty.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong 02 ngày 21/10/2021 và 22/10/2021. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/10/2021. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại Công ty.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 11/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/10/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 63/QC-VTP ngày 08/10/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy);  kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

  Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút từ ngày 11/10/2021 đến ngày 28/10/2021 tại Công ty.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 - Lúc 08 giờ 00 phút ngày 31/10/2021 (Sáng chủ nhật) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Lưu ý: Tại ngày tổ chức cuộc đấu giá, nếu địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm còn thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 hoặc 16 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì yêu cầu người tham gia đấu giá phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 (trong vòng 72 giờ). Trường hợp khách đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin thì chỉ cần trình giấy chứng nhận tiêm vắc xin.

-  Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 15 phút. Công ty sẽ thực hiện đấu giá lần lượt từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó mới được vào phòng đấu giá.

STT

Tên lô

Thời gian công bố giá

1

A3-13

Lúc 08 giờ 00 phút

2

A3-14

Lúc 08 giờ 15 phút

 

            *LƯU Ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

 

*Nơi nhận:

- Quỹ đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

- UBND xã Cà Ná;

- Đài PTTH tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước