QSD 09 lô đất ở thuộc dự án KDC đường Minh Mạng, P. Đô Vinh, TP. PR–TC và QSD 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QSD 09 lô đất ở thuộc dự án KDC đường Minh Mạng, P. Đô Vinh, TP. PR–TC và QSD 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam.

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, P. Thanh Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 828 586

3. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở thuộc dự án KDC đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; Quyền sử dụng đất đối với 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam;

 - Tổng diện tích 02 khu: 1.106,41 m2

 - Mục đích sử dụng: Đất ở.

 - Hình thức:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

 - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

TT

Tên tài sản

Diện tích (m²)

Đơn giá đất (Đồng/m²)

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá làm tròn
(Đồng)

 Giá phải trả (= Giá khởi điểm + bước giá trở lên)
(Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)*(4)

(6) = (5)*2%

(7) = (5)+(6)

(8) = (5)*15%

  1. KHU DÂN CƯ CẦU QUẰN – CÀ NÁ, XÃ CÀ NÁ, THUẬN NAM

           (02 lô tiếp giáp với đường quy hoạch số 1 rộng 2m+7m+2m)

1

A3-13

94,5

5.520.000

521.640.000

 11.000.000

532.640.000

104.000.000

2

A3-14

94,5

5.520.000

521.640.000

 11.000.000

532.640.000

104.000.000

 

           

 

            B. KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG MINH MẠNG, P. ĐÔ VINH

 

I.  03 lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch N1 rộng 2m+4m+2m, nối với đường Minh Mạng

3

B-2

105,95

5.933.000

628.601.350

 13.000.000

641.601.350

125.000.000

4

B-3

100,22

5.933.000

594.605.260

 12.000.000

606.605.260

118.000.000

5

B-4

94,48

5.933.000

560.549.840

 12.000.000

572.549.840

112.000.000

 

II.  05 lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch D3 mở rộng 2m+4m+2m

6

B-7

87,88

5.605.000

492.567.400

 10.000.000

502.567.400

98.000.000

7

B-8

111,45

5.605.000

624.677.250

 13.000.000

637.677.250

124.000.000

8

B-9

108,51

5.605.000

608.198.550

 13.000.000

621.198.550

121.000.000

9

B-10

105,58

5.605.000

591.775.900

 12.000.000

603.775.900

118.000.000

10

B-11

102,64

5.605.000

575.297.200

 12.000.000

587.297.200

115.000.000

 

III.  01 lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch N2 rộng 2m+7m+2m

11

B-23

100,70

6.573.000

661.901.100

14.000.000

675.901.100

132.000.000

Cộng (A+B)

1.106,41

 

 6.381.453.850

 

 

1.271.000.000

Giá này đã bao gồm Thuế GTGT và không bao gồm các khoản phí, lệ phí.

-  Tiền bán hồ sơ:

+ 500.000 đồng/hồ sơ đối với các lô đất B-2, B-3, B-4, B-8, B-9, B-10, B-11, B-23, A3-13, A3-14.

+ 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất B-7.

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại quy chế số 55/QC-VTP ngày 09/9/2021 của Công ty.

-  Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

         + Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2021.

         + Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 1024058888, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Ninh Thuận. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

         + Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất

-  Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên (Chi tiết tại bảng trên).

-  Bước giá: Theo quy định tại Quy chế số 55/QC-VTP ngày 09/9/2021 của Công ty.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong 02 ngày 20/9/2021 và 21/9/2021. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại 09 lô đất ở thuộc dự án KDC đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; và tại 02 lô đất ở thuộc dự án KDC Cầu Quằn, Cà Ná, huyện Thuận Nam.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 10/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2021. Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô (11 lô). Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 10/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 29/9/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 55/QC-VTP ngày 09/9/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy);  kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

  Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút từ ngày 10/9/2021 đến ngày 29/9/2021 tại Công ty.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2021 (Sáng thứ bảy) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

-  Đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá, nếu Ninh Thuận vẫn còn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh thì khách hàng ngoài việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khách hàng còn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính (trong vòng 72 giờ) với Covid-19 khi đến tham dự cuộc đấu giá.

-  Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 15 phút. Công ty sẽ thực hiện đấu giá lần lượt từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó mới được vào phòng đấu giá.

A

KHU DÂN CƯ CẦU QUẰN – CÀ NÁ, XÃ CÀ NÁ

1

A3-13

Lúc 08 giờ 00 phút

2

A3-14

Lúc 08 giờ 15 phút

B

KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG MINH MẠNG, PHƯỜNG ĐÔ VINH

1

B-2

Lúc 08 giờ 30 phút

2

B-3

Lúc 08 giờ 45 phút

3

B-4

Lúc 09 giờ 00 phút

4

B-7

Lúc 09 giờ 15 phút

5

B-8

Lúc 09 giờ 30 phút

6

B-9

Lúc 09 giờ 45 phút

7

B-10

Lúc 10 giờ 00 phút

8

B-11

Lúc 10 giờ 15 phút

9

B-23

Lúc 10 giờ 30 phút

 
            *LƯU Ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Quỹ đầu tư tỉnh Ninh Thuận;

- UBND xã Cà Ná;

- UBND P. Đô Vinh;

- Đài PTTH tỉnh Ninh Thuận;

- Báo Ninh Thuận;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước