QSD 32 lô đất ở tại khu G và M thuộc Khu tái định cư của dự án xây dựng Cầu Ninh Chữ và 01 lô đất ở tại Khu A2 thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QSD 32 lô đất ở tại khu G và M thuộc Khu tái định cư của dự án xây dựng Cầu Ninh Chữ và 01 lô đất ở tại Khu A2 thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 507 661

3. Đặc điểm tài sản:

- Quyền sử dụng đất đối với 32 lô đất ở tại khu G và M thuộc Khu tái định cư của dự án xây dựng Cầu Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

- Quyền sử dụng đất đối với 01 lô đất ở tại Khu quy hoạch Chỉnh trang bờ kè phía nam ven lạch Tri Thủy (Khu A2) thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể như sau:

3.1 Khu G và M thuộc Khu tái định cư của dự án xây dựng Cầu Ninh Chữ, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải:

- Tổng diện tích 32 lô: 3559,8 m2.

- Vị trí khu đất: tại KP. Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Về hạ tầng kỹ thuật: Khu quy hoạch cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực, phù hợp tính chất khu quy hoạch và cơ bản đáp ứng theo quy chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng hiện hành. Cụ thể:

+ Về giao thông: Hệ thống giao thông hiện hữu tại Khu quy hoạch đã xây dựng hoàn thành và đảm bảo kết nối giao thông và vận chuyển.

+ Về cấp nước sinh hoạt: Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho khu quy hoạch được đấu nối vào đường ống cấp nước khu dân cư hiện hữu đã được đầu tư xây dựng.

+ Về cấp điện sinh hoạt: Nguồn điện cho khu vực được cấp điện từ lưới điện quốc gia thông qua trạm 110/22KV Tháp Chàm – Ninh Hải công suất 1x25MVA. Trực tiếp cấp điện cho khu dân cư thị trấn Khánh Hải tại khu phố Ninh Chữ 2 là tuyến 22KV Ninh Hải.

+ Nước thải sinh hoạt các hộ dân và các công trình công cộng trong khu vực xử lý bằng bể tự hoại theo tiêu chuẩn QCXD14: 2008 BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ Rác thải sinh hoạt: Trên các tuyến đường bố trí các bô rác, rác thải sinh hoạt được thu gom hằng ngày bằng các loại xe chuyên dùng và đưa về bãi xử lý, phân loại tập trung của Ninh Hải, sau đó trung chuyển về nhà máy xử lý rác thải Nam Thành.

3.2  Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A2):

- Gồm 01 lô (lố số 2) diện tích 85,5 m2.

- Vị trí khu đất:  Các lô đất nằm tại khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A2), TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (từ ngã ba cầu Tri Thủy đến cầu Ninh Chữ).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức giao đất:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu quy hoạch cơ bản phù hợp với yêu cầu quy chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng và phù hợp với các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật ở địa phương. Cụ thể:

+ Về giao thông: Trên cơ sở trục đường giao thông chính dọc bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, các trụ đường giao thông trong khu quy hoạch được kết nối với hệ thống đường giao thông chính tạo thành hệ thống giao thông khép kín đồng thời đấu nối với các hệ thống giao thông lân cận

+ Về cấp nước sinh hoạt: Đấu nối từ các tuyến ống cấp nước hiện hữu trên trục đường chạy dọc theo trục đường, nguồn cấp nước cho khu vực được lấy từ mạng lưới cấp nước TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

+ Về cấp điện sinh hoạt:  Nguồn điện được lấy từ đường dây 22KV hiện có theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Hải.

4. Đặc điểm chi tiết lô đất, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

TT

Tên

tài

sản

Tên đường

Diện

Tích  (m2)

Đơn giá (đồng)

Hệ số

Giá khởi điểm (đồng)

Bước giá

(đồng)

Giá phải trả (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

   I. Khu G: gồm 15 lô đất ở.

1

Lô 01

D8b
và D3

116,8

15.439.000

1,1

1.983.602.720

39.672.000

2.023.274.720

298.000.000

2

Lô 02

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

3

Lô 03

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

4

Lô 04

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

5

Lô 05

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

6

Lô 06

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

7

Lô 07

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

8

Lô 08

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

9

Lô 09

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

10

Lô 10

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

11

Lô 11

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

12

Lô 12

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

13

Lô 13

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

14

Lô 14

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

15

Lô 15

D12
và D3

142,2

15.439.000

1,1

2.414.968.380

48.299.000

2.463.267.380

362.000.000

   II. Khu M: gồm 17 lô đất ở.

1

Lô 01

D12
và D3

110,8

15.439.000

1,1

1.881.705.320

37.634.000

1.919.339.320

282.000.000

2

Lô 02

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

3

Lô 03

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

4

Lô 04

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

5

Lô 05

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

6

Lô 06

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

7

Lô 07

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

8

Lô 08

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

9

Lô 09

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

10

Lô 10

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

11

Lô 11

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

12

Lô 12

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

13

Lô 13

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

14

Lô 14

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

15

Lô 15

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

16

Lô 16

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

17

Lô 17

D3

110,0

15.439.000

1,0

1.698.290.000

33.966.000

1.732.256.000

255.000.000

III. Khu A2 (Khu chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy)

1

Lô 2

Đầm Nại

85,5

16.900.000

1,0

1.444.950.000

28.899.000

1.473.849.000

217.000.000

Tổng Cộng

3645,3

   

56.975.636.420

   

8.554.000.000

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất. (Năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Điều 7 Quy chế số 03/QC-VTP ngày 11/01/2022 của Công ty.

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2022.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Ninh Thuận.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất.

  • Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên. (Chi tiết tại bảng trên)
  • Bước giá: Do người có tài sản thông báo bằng văn bản cho Công ty.

+  Vòng đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp: Bước giá là 2% trên giá khởi điểm.    

+  Trong trường hợp vòng trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp ở vòng 1 phải từ 2% - 5% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó (mức cụ thể sẽ do Đấu giá viên công bố từng vòng đấu trực tiếp tùy theo diễn biến tại cuộc đấu giá).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 14/02/2022 và ngày 15/02/2022 tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A2) và Khu G&M tại thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 12/01/2022 đến ngày 15/02/2022 tại Công ty và tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Riêng ngày 16/02/2022, Công ty chỉ bán hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 12/01/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/02/2022.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 03/QC-VTP ngày 11/01/2022 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

   Trong giờ hành chính từ ngày 12/01/2022 đến ngày 16/02/2022 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/02/2022 (Sáng thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 376 đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 05 phút và được tiến hành liên tục. (Đính kèm bảng giờ trong hồ sơ đấu giá)

Lưu ý:

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước yêu cầu khách hàng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận.

- Việc tổ chức và thực hiện cuộc đấu giá trong tình hình dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Trung tâm PTQĐ huyện Ninh Hải;

- UBND TT. Khánh Hải;

- UBND huyện Ninh Hải;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT của UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Thời báo Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước