QSD đất đối với 06 lô đất ở tại khu Quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm Cụm xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

QSD đất đối với 06 lô đất ở tại khu Quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm Cụm xã Nhị Hà,

huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam

Địa chỉ: Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại số: (0259) 3 750 076        

3. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tại khu Quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm Cụm xã Nhị Hà, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

- Tổng diện tích: 1.978,3 m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: Phía Nam lô số 05, 06 đường quy hoạch N8; phía Đông lô số 05, 04, 03, 02, 01 đường quy hoạch D5. Điều kiện cấp điện, nước sinh hoạt ổn định.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

STT

Số lô

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

01

385,9

674.000

188.652.600

100.000

18.866.000

2

02

288,3

674.000

152.189.200

100.000

15.219.000

3

03

318,5

674.000

203.345.800

200.000

20.335.000

4

04

360,8

674.000

243.179.200

200.000

24.318.000

5

05

302,9

(Vạt góc)

750.000

227.235.580

200.000

22.724.000

6

06

321,9

682.000

219.535.800

200.000

21.954.000

Cộng

1.978,3

 

1.234.138.180

 

123.416.000

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại quy chế số 57/QC-VTP ngày 10/9/2021 của Công ty.

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:
  • Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2021.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 112002656824, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Ninh Thuận. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất

  • Giá phải trả: Từ Giá khởi điểm trở lên.
  • Bước giá (trong trường hợp đấu giá trực tiếp tại cuộc đấu giá): Theo quy định tại Quy chế số 57/QC-VTP ngày 10/9/2021 của Công ty.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 23/9/2021 và ngày 24/9/2021 tại Khu quy hoạch dân cư thuộc Trung tâm cụm xã Nhị Hà, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam. Khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 13/9/2021 đến trước 17h00 ngày 05/10/2021 tại Công ty. Riêng ngày 05/10/2021, Công ty chỉ bán hồ sơ tại UBND xã Nhị Hà.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

-  Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

-  Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 13/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/10/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 57/QC-VTP ngày 10/9/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

-  Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

- Giấy CMND/CCCD và  sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy);  kèm theo bản gốc để đối chiếu.

-  Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

-  Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

   Trong giờ hành chính từ ngày 13/9/2021 đến ngày 05/10/2021 tại Công ty. Riêng ngày 05/10/2021, khách hàng nộp hồ sơ tại UBND xã Nhị Hà và Công ty sẽ tiến hành niêm phong thùng phiếu ngay khi hết thời hạn.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 30 phút ngày 08/10/2021 (Sáng thứ sáu) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

-  Đến thời điểm tổ chức cuộc đấu giá, nếu Ninh Thuận vẫn còn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh thì khách hàng ngoài việc thực hiện nghiêm biện pháp 5K, khách hàng còn phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính (trong vòng 72 giờ) với Covid-19 khi đến tham dự cuộc đấu giá.

-  Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 15 phút. Công ty sẽ thực hiện đấu giá lần lượt từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó mới được vào phòng đấu giá.

STT

Tên lô

Thời gian đấu giá dự kiến

1

Lô số 01

Lúc 08 giờ 30 phút

2

Lô số 02

Lúc 08 giờ 45 phút

3

Lô số 03

Lúc 09 giờ 00 phút

4

Lô số 04

Lúc 09 giờ 15 phút

5

Lô số 05

Lúc 09 giờ 30 phút

6

Lô số 06

Lúc 09 giờ 35 phút

 
            * LƯU Ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Trung tâm PTQĐ huyện Thuận Nam;

- UBND xã Nhị Hà;

- Đài PTTH tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước