QSD đất đối với 06 lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Khu du lịch Bình Tiên PLM-3, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Hết hạn hồ sơ: 04/4/2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Khu du lịch Bình Tiên PLM-3, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3.625.505      

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất đối với 06 lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Khu du lịch Bình Tiên PLM-3, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Quy hoạch xây dựng: Mật độ xây dựng tuân thủ theo Tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Tầng cao từ 01 đến 04 tầng. Mật độ xây dựng tối đa 80%.

4. Đặc điểm tài sản, giá khởi điểm, bước giá, giá phải trả, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

-  Đặc điểm chi tiết từng lô đất cụ thể tại bảng sau:

TT

Trục đường

Ký hiệu

lô đất

Diện tích

(m²)

Giá đất định giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

 

1

Đường D1 và Đường N1

C1

137,72

32.967.000

4.540.215.240

908.000.000

2

Đường D1

C2

140,12

29.970.000

4.199.396.400

839.000.000

3

Đường D1

C3

139,02

29.970.000

4.166.429.400

833.000.000

4

Đường D1

C4

137,92

29.970.000

4.133.462.400

826.000.000

5

Đường D1

C5

136,83

29.970.000

4.100.795.100

820.000.000

6

Đường D1

C6

135,73

29.970.000

4.067.828.100

813.000.000

 

Tổng cộng

06 lô

827,34

 

25.208.126.640

5.039.000.000

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

 • Bước giá:  Trường hợp đấu giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp như sau:

          +  Vòng 1: Bước giá phải từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp.

          +  Từ vòng 2 trở đi: Bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó (mức cụ thể sẽ do Đấu giá viên công bố từng vòng đấu trực tiếp tùy theo diễn biến tại cuộc đấu giá và theo đúng quy định của Thông báo bước giá).

 • Giá phải trả: Phải từ giá khởi điểm trở lên.
 • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất. (Năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Quy chế.

 • Tiền đặt trước: Nộp vào số tài khoản số 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Nam A bank)Tên tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

           +  Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút ngày 04/4/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 06/4/2023.

           +  Nội dung nộp tiền: “Họ tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 29/3/2023 và ngày 30/3/2023 tại 06 lô đất ở tại Khu tái định cư thuộc dự án Khu du lịch Bình Tiên PLM-3, tại thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 08/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2023 (Trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

 • Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 08/3/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 04/4/2023.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
 • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
 • Căn cước công dân và Giấy xác nhận nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
 • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Trong giờ hành chính từ ngày 08/3/2023 đến ngày 03/4/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

+ Riêng ngày 04/4/2023, Công ty chỉ thu nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 07/4/2023 (Sáng thứ 6). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá.

TT

Ký hiệu

lô đất

Thời gian dự kiến

1

C1

Lúc 08 giờ 00 phút

2

C2

Lúc 08 giờ 10 phút

3

C3

Lúc 08 giờ 20 phút

4

C4

Lúc 08 giờ 30 phút

5

C5

Lúc 08 giờ 40 phút

6

C6

Lúc 08 giờ 50 phút

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 07/4/2023 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*Ghi chú: Trường hợp khách hàng tham gia quá đông, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ tổ chức đấu giá tại địa điểm khác theo yêu cầu của Người có tài sản. Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

* Nơi nhận:

- Trung tâm PTQĐ huyện Thuận Bắc;

- UBND xã Công Hải;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐT về Tài sản công - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước