QSD đất đối với 06 lô Khu bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy tại TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải (Bán lần 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất đối với 06 lô Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7) tại TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (Bán lần 2).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 507 661

3. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 06 lô Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7) tại TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Cụ thể:

+ Vị trí khu đất:  Các lô đất nằm tại khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7), TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

+ Về hạ tầng kỹ thuật: Khu quy hoạch cơ bản phù hợp với yêu cầu quy chuẩn – tiêu chuẩn xây dựng và phù hợp với các yêu cầu hạ tầng kỹ thuật ở địa phương.

+ Về giao thông: Trên cơ sở trục đường giao thông chính dọc bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy, các trục đường giao thông trong khu quy hoạch được kết nối với hệ thống đường giao thông chính tạo thành hệ thống giao thông khép kín đồng thời đấu nối với các hệ thống giao thông lân cận

+ Về cấp nước sinh hoạt: Đấu nối từ các tuyến ống cấp nước hiện hữu trên trục đường chạy dọc theo trục đường tỉnh lộ 702, nguồn cấp nước cho khu vực được lấy từ mạng lưới cấp nước TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

+ Về cấp điện sinh hoạt:  Nguồn điện được lấy từ đường dây 22KV hiện có theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Khánh Hải.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 13/9/2021 và ngày 14/9/2021 tại Khu quy hoạch chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (khu A7), thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ với Công ty để đăng ký xem tài sản.

5. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ 01/9/2021 đến trước 17h00 ngày 22/9/2021 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Riêng ngày 22/9/2021, Công ty chỉ bán hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

TT

Tên tài sản

Diện tích (m²)

Đơn giá đất (Đồng/m²)

Giá khởi điểm (Đồng)

Bước giá (2% trên giá khởi điểm)
(Đồng)

Giá phải trả (Giá khởi điểm + bước giá)
(Đồng)

Tiền đặt trước (Đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (3)*(4)

(6) = (5)*2%

(7) = (5)+(6)

(8) = (5)*15%

I

Khu chỉnh trang bờ kè phía Nam ven lạch Tri Thủy (KHU A7),  thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

1

Lô số 1

83.70

16,109,000

1,348,323,000

26,966,460

1,375,289,460

205,000,000

2

Lô số 7

70.00

16,109,000

1,127,630,000

22,552,600

1,150,182,600

170,000,000

3

Lô số 8

70.00

16,109,000

1,127,630,000

22,552,600

1,150,182,600

170,000,000

4

Lô số 10

70.00

16,109,000

1,127,630,000

22,552,600

1,150,182,600

170,000,000

5

Lô số 28

70.00

16,109,000

1,127,630,000

22,552,600

1,150,182,600

170,000,000

6

Lô số 29

70.00

16,109,000

1,127,630,000

22,552,600

1,150,182,600

170,000,000

Tổng

433.70

 

6,986,473,000

 

7,126,202,460

1,055,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

  • Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ/lô đất. (Năm trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại quy chế số 51/QC-VTP ngày 31/8/2021 của Công ty.

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/9/2021.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh Ninh Thuận.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất

  • Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên.
  • Bước giá: Do người có tài sản thông báo bằng văn bản cho Công ty.

 +  Vòng đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp: Bước giá là 2% trên giá khởi điểm.

      +  Trong trường hợp vòng trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp ở vòng 1 phải từ 2% - 5% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó (mức cụ thể sẽ do Đấu giá viên công bố từng vòng đấu trực tiếp tùy theo diễn biến tại cuộc đấu giá).

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 01/9/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/9/2021.

- Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 01/9/2021 và 08/9/2021.

- Đăng thông báo đấu giá trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp: Ngày 01/9/2021 và 08/9/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Khoản 1 Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 51/QC-VTP ngày 31/8/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

   Trong giờ hành chính từ ngày 01/9/2021 đến ngày 22/9/2021 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

* Lưu ý: Công ty khuyến khích khách hàng nộp hồ sơ vào ngày 22/9/2021 (ngày kết thúc thời hạn bán và nộp hồ sơ đăng ký) để đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình niêm phong thùng phiếu, có sự giám sát của Người có tài sản và các Ban ngành khác có liên quan.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/9/2021 (Thứ bảy) tại Hội trường UBND huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 376 đường Trường Chinh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

 Lưu ý: Tại ngày tổ chức cuộc đấu giá, yêu cầu người tham gia đấu giá xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành liên tục.

Lô số 1: Lúc 08 giờ 00 phút

 Lô số 10: Lúc 08 giờ 30 phút

Lô số 7: Lúc 08 giờ 10 phút

Lô số 28: Lúc 08 giờ 40 phút

Lô số 8: Lúc 08 giờ 20 phút

Lô số 29: Lúc 08 giờ 50 phút

- Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công ty yêu cầu khách hàng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Thuận.

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Trung tâm PTQĐ huyện Ninh Hải;

- UBND TT. Khánh Hải;

- UBND huyện Ninh Hải;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước