Quyền sử dụng 47 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 

Quyền sử dụng 47 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa,

xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

Địa chỉ: Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

3. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

  • Tổng diện tích: 9.189,25 m2

 - Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT).

 - Hình thức:  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá (thu tiền một lần).

 - Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

STT

Tên lô đất

Trục đường quy hoạch

Diện tích
(m²)

Giá đất
định giá (đồng/m²)

Giá khởi điểm
làm tròn
(Đồng)

Tiền đặt trước
(Đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) x (5)

(9)

1

Lô 1

N3 và D5

187,00

350.000

65.450.000

6.545.000

2

Lô 2

D5

180,00

311.000

55.980.000

5.598.000

3

Lô 3

D5

180,00

311.000

55.980.000

5.598.000

4

Lô 4

D5 và N2

187,00

350.000

65.450.000

6.545.000

5

Lô 5

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

6

Lô 6

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

7

Lô 7

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

8

Lô 8

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

9

Lô 9

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

10

Lô 10

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

11

Lô 11

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

12

Lô 12

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

13

Lô 13

N2 và D4

187,00

350.000

65.450.000

6.545.000

14

Lô 14

D4

180,00

297.000

53.460.000

5.346.000

15

Lô 15

D4

180,00

297.000

53.460.000

5.346.000

16

Lô 16

D4 và N3

187,00

334.000

62.458.000

6.246.000

17

Lô 17

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

18

Lô 18

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

19

Lô 19

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

20

Lô 20

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

21

Lô 21

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

22

Lô 22

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

23

Lô 23

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

24

Lô 24

N3

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

25

Lô 29

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

26

Lô 30

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

27

Lô 31

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

28

Lô 32

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

29

Lô 33

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

30

Lô 34

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

31

Lô 35

N2

200,00

311.000

62.200.000

6.220.000

32

Lô 36

N2 và D4

187,00

350.000

65.450.000

6.545.000

33

Lô 37

D4

180,00

297.000

53.460.000

5.346.000

34

Lô 38

D4

180,00

297.000

53.460.000

5.346.000

35

Lô 39

D4 và N1

187,00

334.000

62.458.000

6.246.000

36

Lô 40

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

37

Lô 41

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

38

Lô 42

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

39

Lô 43

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

40

Lô 44

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

41

Lô 45

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

42

Lô 46

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

43

Lô 47

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

44

Lô 48

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

45

Lô 49

N1

200,00

297.000

59.400.000

5.940.000

46

Lô 50

N1 và D5

193,40

350.000

67.690.000

6.769.000

47

Lô 51

D5

193,85

311.000

60.290.000

6.029.000

Tổng cộng:

9189,25

 

2.842.696.000

284.270.000

           

Giá này đã bao gồm Thuế GTGT và không bao gồm các khoản phí, lệ phí khác.

-  Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ.

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại quy chế số 68/QC-VTP ngày 27/10/2021 của Công ty.

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2021.

+ Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản số: 112002656824, mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Ninh Thuận. Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

Lưu ý: Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác trong cùng một lô đất

  • Giá phải trả: Từ Giá khởi điểm trở lên (Chi tiết tại bảng trên).
  • Bước giá: Theo quy định tại Quy chế số 68/QC-VTP ngày 27/10/2021 của Công ty.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 09/11/2021 và 10/11/2021 tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 28/10/2021 đến 15/11/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và các ngày: 29/10; 03-05/11; 10-12/11; 15-16/11/2021 tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bỉnh Nghĩa.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô (47 lô). Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 28/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 68/QC-VTP ngày 27/10/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào bìa đựng phiếu và ký tên tại các mép của bìa đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy);  kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Trong giờ hành chính từ ngày 28/10/2021 đến 14/11/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Riêng ngày 15/11 và 16/11/2021, Công ty chỉ nhận hồ sơ tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bỉnh Nghĩa.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/11/2021 (Sáng thứ sáu) tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bỉnh Nghĩa.

-  Việc tổ chức và thực hiện cuộc đấu giá trong tình hình dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Ninh Thuận. Đề nghị khách hàng thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về phòng chống dịch Covid-19 khi nộp hồ sơ và tham gia cuộc đấu giá.

-  Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 05 phút. Công ty sẽ thực hiện đấu giá lần lượt từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó mới được vào phòng đấu giá.

 

STT

Tên lô đất

Giờ công bố giá

STT

Tên lô đất

Giờ công bố giá

1

Lô 1

08 giờ 00 phút

25

Lô 29

10 giờ 00 phút

2

Lô 2

08 giờ 05 phút

26

Lô 30

10 giờ 05 phút

3

Lô 3

08 giờ 10 phút

27

Lô 31

10 giờ 10 phút

4

Lô 4

08 giờ 15 phút

28

Lô 32

10 giờ 15 phút

5

Lô 5

08 giờ 20 phút

29

Lô 33

10 giờ 20 phút

6

Lô 6

08 giờ 25 phút

30

Lô 34

10 giờ 25 phút

7

Lô 7

08 giờ 30 phút

31

Lô 35

10 giờ 30 phút

8

Lô 8

08 giờ 35 phút

32

Lô 36

10 giờ 35 phút

9

Lô 9

08 giờ 40 phút

33

Lô 37

10 giờ 40 phút

10

Lô 10

08 giờ 45 phút

34

Lô 38

10 giờ 45 phút

11

Lô 11

08 giờ 50 phút

35

Lô 39

10 giờ 50 phút

12

Lô 12

08 giờ 55 phút

36

Lô 40

10 giờ 55 phút

13

Lô 13

09 giờ 00 phút

37

Lô 41

11 giờ 00 phút

14

Lô 14

09 giờ 05 phút

38

Lô 42

11 giờ 05 phút

15

Lô 15

09 giờ 10 phút

39

Lô 43

11 giờ 10 phút

16

Lô 16

09 giờ 15 phút

40

Lô 44

11 giờ 15 phút

17

Lô 17

09 giờ 20 phút

41

Lô 45

11 giờ 20 phút

18

Lô 18

09 giờ 25 phút

42

Lô 46

11 giờ 25 phút

19

Lô 19

09 giờ 30 phút

43

Lô 47

11 giờ 30 phút

20

Lô 20

09 giờ 35 phút

44

Lô 48

11 giờ 35 phút

21

Lô 21

09 giờ 40 phút

45

Lô 49

11 giờ 40 phút

22

Lô 22

09 giờ 45 phút

46

Lô 50

11 giờ 45 phút

23

Lô 23

09 giờ 50 phút

47

Lô 51

11 giờ 50 phút

24

Lô 24

09 giờ 55 phút

 

 

 

           

*LƯU Ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!