Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại thị trấn Tân Sơn, xã Lâm Sơn, xã Quảng Sơn, xã Hòa Sơn thuộc huyện Ninh Sơn (lần 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại thị trấn Tân Sơn, xã Lâm Sơn, xã Quảng Sơn, xã Hòa Sơn thuộc huyện Ninh Sơn (lần 2).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn.

Địa chỉ: Số 219 Lê Duẩn, khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất ở đối với 05 thửa đất tại thị trấn Tân Sơn, xã Lâm Sơn, xã Quảng Sơn, xã Hòa Sơn thuộc huyện Ninh Sơn.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn 1003,2 m2 (ONT), đất ở tại đô thị 209,2 m2 (ODT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá: hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Diện tích các khu đất đã có hệ thống điện, cấp thoát nước được đồng bộ.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: theo quy định hiện hành.

*Bảng 01:

 

TT

Thửa đất đấu giá

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

1

Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 58, thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn

286,4

1.970.000

564.208.000

112.841.600

500.000

2

Thửa đất số 317 (được hợp từ thửa đất số 100 và 101), tờ bản đồ số 63, thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn

168,8

3.260.000

550.288.000

110.057.600

500.000

3

Thửa đất số 301, tờ bản đồ số 22, thôn Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn

229,3

1.560.000

357.708.000

71.541.600

200.000

TT

Thửa đất đấu giá

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ (đồng)

4

Thửa đất số 459, tờ bản đồ số 15.4, khu phố 8, thị trấn Tân Sơn

209,2

7.540.000

1.577.368.000

315.473.600

500.000

5

Thửa đất số 304, tờ bản đồ số 130, thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn

248,3

7.630.000

1.894.529.000

378.905.800

500.000

TỔNG CỘNG

1.142

 

4.944.101.000

988.820.200

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại 05 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 22/4/2024 và ngày 23/4/2024 tại 05 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 29/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm chi tiết từng lô cụ thể tại Bảng 01.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: chi tiết từng lô cụ thể tại Bảng 01.

9. Tiền đặt trước:

Tiền đặt trước chi tiết từng lô cụ thể tại Bảng 01.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

 + Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

 + Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 + Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

d. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2024 (thứ Sáu). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 05 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá (đính kèm bảng giờ từng lô).

*Lưu ý: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 13 giờ 30 phút ngày 26/4/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

- Địa điểm đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng).

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

       Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!