Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (lần 7)

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải.

Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259).3.507.661

3. Tên tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất ở đối với 06 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Vị trí khu đất đấu giá: Tại khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

- Tổng diện tích 06 thửa đất (06 lô): 660 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Nơi có tài sản đấu giá: tại 06 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 11/7/2024 và ngày 12/7/2024 tại 06 lô đất tại Khu Tái định cư của dự án xây dựng cầu Ninh Chữ thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Hải. Địa chỉ: 84 Phạm Ngọc Thạch, TT. Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

*Lưu ý: Ngày 15/7/2024 chỉ bán hồ sơ tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

7. Giá khởi điểm:

*Bảng 01:

TT

Tên lô

Độ rộng đường

Tên đường

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

Lô số 7 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D13

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

2

Lô số 19 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

3

Lô số 20 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

4

Lô số 21 - Khu I

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D4

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

5

Lô số 8 - Khu G

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D5

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

6

Lô số 27- Khu F

12m (3+6+3)

01 mặt tiền Đường D9

110

14.933.000

1.642.630.000

328.526.000

TỔNG CỘNG

660

 

9.855.780.000

1.971.156.000

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/lô.

9. Tiền đặt trước: Chi tiết tại Bảng 01 Thông báo này.

- Thời gian nộp: Từ ngày 15/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 17/7/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, người được đăng ký tham gia đấu giá, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/6/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng theo quy định tại Điều 55 của Luật đất đai năm 2013. Điều kiện chi tiết quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/7/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này và khoản 1, khoản 3 Điều 4 Quy chế số 75/QC-VTP ngày 17/6/2024.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 18/7/2024 (thứ năm). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá. Cụ thể:

STT

Tên lô đất

Thời gian đấu giá

1

Lô số 7 - Khu I

08 giờ 00 phút

2

Lô số 19 - Khu I

08 giờ 10 phút

3

Lô số 20 - Khu I

08 giờ 20 phút

4

Lô số 21 - Khu I

08 giờ 30 phút

5

Lô số 8 - Khu G

08 giờ 40 phút

6

Lô số 27- Khu F

08 giờ 50 phút

 

 

 

 

 

 

 

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 18/7/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

    Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!