Quyền sử dụng đất ở đối với 06 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THIÊN PHƯỚC

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn.

2. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 06 thửa đất trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

3. Giá khởi điểm: Từ 164.032.000 đồng/lô đến 1.894.529.000 đồng/lô.

4. Tiền đặt trước: 20% trên giá khởi điểm.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 06/12/2023 đến 26/12/2023 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/12/2023 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn.

 

     Khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Công ty qua số điện thoại: (0259) 3 686 686, địa chỉ tại Lô TM 11-10, đường Huy Cận, khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.