Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất ở tại Khu dân cư Bắc – Nam, đường 16 tháng 4 (trục D7 - D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất ở tại Khu dân cư Bắc – Nam, đường 16 tháng 4 (trục D7 - D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

 

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Địa chỉ: Số 06A đường 21/8, P. Mỹ Hương, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 822 993.

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Quyền sử dụng đất ở đối với 09 lô đất ở tại Khu dân cư Bắc – Nam, đường 16 tháng 4 (trục D7 - D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Vị trí khu đất đấu giá: Thuộc khu dân cư Bắc – Nam đường 16 tháng 4 (trục D7 – D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

+ Phía Đông giáp: Trụ sở Công an phường Mỹ Bình.

            + Phía Tây giáp: Đường Phạm Văn Hai.

+ Phía Nam giáp: Chung cư Phú Thịnh.

 + Phía Bắc giáp: Đường B10.

- Tổng diện tích 09 thửa đất (09 lô): 1.000 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị (ODT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hiện trạng: Đất để trống, hiện là đất sạch.

- Nguồn gốc: Đất trống do Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình quản lý, sử dụng là loại đất ở phân lô theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết phân lô Khu dân cư Bắc – Nam đường 16 tháng 4 (trục D7 – D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

4. Đặc điểm chi tiết từng lô đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

TT

Tên lô

Thửa đất/Tờ bản đồ

Tuyến đường tiếp giáp

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Giá phải trả (đồng)

“Từ giá này trở lên”

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô số 01

196/62

Phạm Văn Hai rộng 13m

100

22.760.000

2.276.000.000

2.344.280.000

455.200.000

2

Lô số 02

197/62

Phạm Văn Hai rộng 13m

100

22.760.000

2.276.000.000

2.344.280.000

455.200.000

3

Lô số 03

198/62

Phạm Văn Hai rộng 13m

100

22.760.000

2.276.000.000

2.344.280.000

455.200.000

4

Lô số 04

(02 mặt tiền)

199/62

Phạm Văn Hai rộng 13m và B10 rộng 11m

126,5

25.036.000

3.167.054.000

3.262.065.620

633.410.800

5

Lô số 05

200/62

B10 rộng 11m

107

20.430.000

2.186.010.000

2.251.590.300

437.202.000

6

Lô số 06

201/62

B10 rộng 11m

114,5

20.430.000

2.339.235.000

2.409.412.050

467.847.000

7

Lô số 07

202/62

B10 rộng 11m

116

20.430.000

2.369.880.000

2.440.976.400

473.976.000

8

Lô số 08

203/62

B10 rộng 11m

116

20.430.000

2.369.880.000

2.440.976.400

473.976.000

9

Lô số 09

204/62

B10 rộng 11m

120

20.430.000

2.451.600.000

2.525.148.000

490.320.000

TỔNG CỘNG

1000

 

21.711.659.000

 

4.342.331.800

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/lô: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/10/2023. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A bank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

5. Giá phải trả: phải từ “giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

          6. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 4 Quy chế số 97/QC-VTP ngày 28/9/2023.

          7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 29/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2023

9. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 23/10/2023 và ngày 24/10/2023 tại 09 lô đất ở tại Khu dân cư Bắc – Nam, đường 16 tháng 4 (trục D7 - D10), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 29/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế số 97/QC-VTP ngày 28/9/2023.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá gián tiếp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 29/9/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/10/2023 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 1 Quy chế số 97/QC-VTP ngày 28/9/2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
  • Giấy Căn cước công dân (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/10/2023 (thứ Sáu). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá. Cụ thể:

STT

Tên lô đất

Thời gian đấu giá

1

Lô số 01

08 giờ 00 phút

2

Lô số 02

08 giờ 10 phút

3

Lô số 03

08 giờ 20 phút

4

Lô số 04

08 giờ 30 phút

5

Lô số 05

08 giờ 40 phút

6

Lô số 06

08 giờ 50 phút

7

Lô số 07

09 giờ 00 phút

8

Lô số 08

09 giờ 10 phút

9

Lô số 09

09 giờ 20 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá (Đính kèm bảng thời gian đấu giá cụ thể từng lô). Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 27/10/2023 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, Mỹ Bình, TP. PRTC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!