Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (lần 2)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn (lần 2).

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn.

Địa chỉ: Số 219 Lê Duẩn, khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn;

- Vị trí khu đất đấu giá:

+ Xã Mỹ Sơn: 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27, có tổng diện tích 6.334,6 m2;

+ Xã Lâm Sơn: 03 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27, có tổng diện tích 1.050,7 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá: hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Diện tích các khu đất đã có hệ thống điện, cấp thoát nước được đồng bộ.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: theo quy định hiện hành.

*Bảng 01:

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Mỹ Sơn

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu A

 

 

 

 

1

Lô A3

321

910.000

292.110.000

58.422.000

2

Lô A4

321

910.000

292.110.000

58.422.000

3

Lô A5

321

910.000

292.110.000

58.422.000

4

Lô A6

321

910.000

292.110.000

58.422.000

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Mỹ Sơn

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

5

Lô A7

321

910.000

292.110.000

58.422.000

6

Lô A8

321

910.000

292.110.000

58.422.000

7

Lô A9

321

910.000

292.110.000

58.422.000

8

Lô A10

321

910.000

292.110.000

58.422.000

9

Lô A11

321

910.000

292.110.000

58.422.000

10

Lô A12

321

910.000

292.110.000

58.422.000

II

Khu C

 

 

 

 

1

Lô C1
Hai mặt tiền, HS 1,1

297,5

910.000

297.797.500

59.559.500

2

Lô C2

297,6

910.000

270.816.000

54.163.200

3

Lô C3

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

4

Lô C4

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

5

Lô C5

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

6

Lô C22

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

7

Lô C23

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

8

Lô C24

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

9

Lô C25

297,6

910.000

270.816.000

54.163.200

10

Lô C26
Hai mặt tiền, HS 1,1

297,5

910.000

297.797.500

59.559.500

Tổng

6334,6

 

5.818.631.000

1.163.726.200

 

*Bảng 02:

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Lâm Sơn

Diện tích 01 lô (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô 158
02 mặt tiền

348,2

1.250.000

435.250.000

87.050.000

2

Lô 162
02 mặt tiền

351,7

1.250.000

439.625.000

87.925.000

3

Lô 176
02 mặt tiền

350,8

1.250.000

438.500.000

87.700.000

Tổng

1050,7

 

1.313.375.000

262.675.000

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 thuộc xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 22/4/2024 và ngày 23/4/2024 tại 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 thuộc xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 29/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm:

Giá khởi điểm chi tiết từng lô cụ thể tại Bảng 01 và Bảng 02.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ/lô.

9. Tiền đặt trước:

Tiền đặt trước chi tiết từng lô cụ thể tại Bảng 01 và Bảng 02.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

 + Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá;

 + Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 + Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (trong giờ hành chính), tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

+ Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/3/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp hồ sơ: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá.

d. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+ Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2024 (thứ Sáu). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 05 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá (đính kèm bảng giờ từng lô).

*Lưu ý: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 26/4/2024 phải có mặt đầy đủ để điểm danh. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

- Địa điểm đấu giá: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, Phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng).

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

       Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!