Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ninh Sơn.

Địa chỉ: 219 Lê Duẩn, khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3953737.

3. Tên tài sản, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Quyền sử dụng đất ở đối với 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn thuộc huyện Ninh Sơn;

- Vị trí khu đất đấu giá:

+ Xã Mỹ Sơn: 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27, có tổng diện tích 6.334,6 m2;

+ Xã Lâm Sơn: 03 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27, có tổng diện tích 1.050,7 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (thu tiền một lần).

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá: hạ tầng kỹ thuật sẵn có. Diện tích các khu đất đã có hệ thống điện, cấp thoát nước được đồng bộ.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: theo quy định hiện hành.

4. Đặc điểm chi tiết từng lô đất đưa ra đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ.

*Bảng 01:

 

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Mỹ Sơn

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

I

Khu A

 

 

 

 

1

Lô A3

321

910.000

292.110.000

58.422.000

2

Lô A4

321

910.000

292.110.000

58.422.000

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Mỹ Sơn

Diện tích (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

3

Lô A5

321

910.000

292.110.000

58.422.000

4

Lô A6

321

910.000

292.110.000

58.422.000

5

Lô A7

321

910.000

292.110.000

58.422.000

6

Lô A8

321

910.000

292.110.000

58.422.000

7

Lô A9

321

910.000

292.110.000

58.422.000

8

Lô A10

321

910.000

292.110.000

58.422.000

9

Lô A11

321

910.000

292.110.000

58.422.000

10

Lô A12

321

910.000

292.110.000

58.422.000

II

Khu C

 

 

 

 

1

Lô C1
Hai mặt tiền, HS 1,1

297,5

910.000

297.797.500

59.559.500

2

Lô C2

297,6

910.000

270.816.000

54.163.200

3

Lô C3

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

4

Lô C4

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

5

Lô C5

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

6

Lô C22

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

7

Lô C23

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

8

Lô C24

322,4

910.000

293.384.000

58.676.800

9

Lô C25

297,6

910.000

270.816.000

54.163.200

10

Lô C26
Hai mặt tiền, HS 1,1

297,5

910.000

297.797.500

59.559.500

Tổng

6334,6

 

5.818.631.000

1.163.726.200

 

 

Bảng 02:

TT

Lô/Thửa đất đấu giá xã Lâm Sơn

Diện tích 01 lô (m2)

Đơn giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Lô 158
02 mặt tiền

348,2

1.250.000

435.250.000

87.050.000

2

Lô 162
02 mặt tiền

351,7

1.250.000

439.625.000

87.925.000

3

Lô 176
02 mặt tiền

350,8

1.250.000

438.500.000

87.700.000

Tổng

1050,7

 

1.313.375.000

262.675.000

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

- Tiền bán hồ sơ: Giá bán/một hồ sơ/lô: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: bằng 20% giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng 01 và 02).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/12/2023. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 1024058888, mở tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietcombank).

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

 + Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

5. Giá phải trả: Phải từ “giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

  6. Bước giá: Quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 4 Quy chế số 141/QC-VTP ngày 05/12/2023.

          7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô đất. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng).

- Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 25/12/2023 và ngày 26/12/2023 tại 20 thửa đất tại khu tái định cư Quốc lộ 27 thuộc xã Mỹ Sơn và 03 thửa đất khu tái định cư Quốc lộ 27 xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 07/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 (Trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

11. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

            a. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Chi tiết xem tại Quy chế số 141/QC-VTP ngày 05/12/2023.

   b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký:

 + Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 07/12/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/12/2023 (Trong giờ hành chính).

+ Địa điểm nộp: tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 4 Thông báo này và khoản 3 Điều 1 Quy chế số 141/QC-VTP ngày 05/12/2023.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

  • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
  • Giấy Căn cước công dân (02 bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
  • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
  • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

14. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: lúc 08 giờ 00 phút ngày 29/12/2023 (Thứ sáu). Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 10 phút và được tiến hành từng lô, chỉ những người có tên trong lô đó thì mới được vào phòng đấu giá (đính kèm bảng giờ từng lô).

*Lưu ý: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 29/12/2023 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và đợi tới lượt tham gia. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. Địa chỉ: 219 Lê Duẩn, khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!