Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 68, thôn Tân Sơn, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 48, tờ bản đồ số 68, thôn Tân Sơn, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự TP. Phan Rang – Tháp Chàm.

Địa chỉ: Số 20 Lê Hồng Phong, P. Mỹ Hương, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 823 671

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở thuộc thửa đất 48, tờ bản đồ số 68, diện tích 106,5 m², tọa lạc tại thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 969327 cấp ngày 27/8/2021 cho Diệp Nhật Kin và bà Nguyễn Thị Dầu. Ngày 11/8/2022, Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận – chi nhánh Phan Rang -Tháp Chàm chỉnh lý trang III GCN, nội dung: Chuyển nhượng cho Lương Nhật Khoa.

            - Vị trí tứ cận của thửa đất (Tứ cận ổn định, không có tranh chấp):

            + Hướng Đông giáp đường Thống Nhất.

            + Hướng Tây giáp thửa đất số 87.

            + Hướng Bắc giáp thửa đất số 44.

            + Hướng Nam giáp thửa đất số 49.

            Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV A tổng diện tích xây dựng thực tế 102 m². Trong đó, 78 m² diện tích được công nhận trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DD 969327 cấp ngày 27/8/2021, 24 m² chưa được công nhận trong giấy chứng nhận (phù hợp quy hoạch) thuộc thửa đất 48, tờ bản đồ số 68, thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 68, thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Từ ngày 11/4/2024 đến hết ngày 12/4/2024 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 48, tờ bản đồ số 68, thôn Tân Sơn 2, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký thời gian với Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước để được hướng dẫn đi xem hiện trạng tài sản đấu giá.

6. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ 07 giờ 00 phút ngày 22/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Giá khởi điểm: 4.200.000.000 đồng (Bốn tỷ, hai trăm triệu đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

8. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước: 840.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ ngày 10/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2024. Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền báo có trong tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước theo đúng thời gian quy định.

- Phương thức nộp: chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước với số tài khoản: số tài khoản: 979 888 889, mở tại Ngân hàng TMCP Nam Á - chi nhánh Ninh Thuận (NamAbank)

- Quy định khác:

+ Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác khi cùng tham gia đấu giá.

+ Cách ghi nội dung phiếu nộp tiền: Người đăng ký tham gia đấu giá ghi rõ nội dung sau trong giấy nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước đấu giá.

+ Khách hàng tự trả các chi phí liên quan đến việc nộp và nhận lại tiền đặt trước.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 22/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật. Quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 22/3/2024 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 12/4/2024 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước; Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Nộp tiền đặt trước: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo đúng quy định tại khoản 9 Thông báo này và Quy chế cuộc đấu giá.

d.  Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

+ Biên lai thu tiền mua hồ sơ, chứng từ nộp tiền đặt trước (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

+  Bản sao căn cước công dân (kèm bản gốc để đối chiếu).

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản photo có chứng thực/công chứng theo quy định), nếu là tổ chức.

+ Giấy ủy Quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (Có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá.

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15/4/2024 (thứ Hai). Chỉ những người có tên trong danh sách người tham gia đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước mới được vào phòng đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

*Ghi chú: Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá có thay đổi tùy vào tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước sẽ thông báo đến từng khách hàng.

   12. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên.

            Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!