Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận.

Địa chỉ: Số 30, đường 16/4, P. Kinh Dinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Đặc điểm tài sản:

Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 1-(14); nay tương ứng thửa đất số 3, tờ bản đồ địa chính số 1, phường Tấn Tài.

- Tổng diện tích đất: 497,2 m2.

- Vị trí tài sản đấu giá: Đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại – dịch vụ (không xây dựng các công trình dịch vụ có điều kiện như trạm xăng dầu, karaoke…vv).

- Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

- Chỉ tiêu về khoảng lùi, mật độ xây dựng, tầng cao, chỉ giới xây dựng, cao độ nền và yêu cầu kiến trúc:

+ Khoảng lùi công trình: Đối với ranh giới tiếp giáp đường 16/4 tối thiểu là 6m; đối với ranh giới còn lại tối thiểu là 1m.

+ Mật độ xây dựng tối đa: 61% diện tích khu đất.

+ Tầng cao tối đa công trình: 13 tầng (chiều cao công trình không quá 44m).

+ Cao độ nền công trình: Phải cao hơn cốt vẻ hè tối thiểu là 0,3m.

+ Hình thức kiến trúc công trình phải đảm bảo cảnh quan khu vực, không xây dựng tường rào kiên cố đối với ranh giới tiếp giáp trục đường 16/4. Phải bố trí bãi đậu xe phục vụ cho công trình (có thể sử dụng phương án tầng hầm), tổ chức bãi đậu xe và lối đi tiếp cận công trình không gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng trật tự tại khu vực. Liên hệ với cơ quan có chức năng tổ chức đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của công trình theo quy định.

4. Giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, giá phải trả:

4.1  Giá khởi điểm:

-  Giá trị quyền sử dụng đất: 20.874.942.000 đồng.

-  Giá trị công trình và kiến trúc trên đất: 2.788.517.000 đồng.

Tổng giá khởi điểm là: 23.663.459.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm năm mươi chín nghìn đồng).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

4.2 Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Điều 7 Quy chế số 19/QC-VTP ngày 30/5/2022 của Công ty.

4.3 Tiền đặt trước:

  • Tiền đặt trước: 4.700.000.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm triệu đồng).
  • Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.
  • Hình thức nộp: Nộp vào tài khoản số 112002656824 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - chi nhánh Ninh Thuận.

Chủ tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

Nội dung nộp tiền: “Tên khách hàng” nộp tiền đặt trước.

4.4   Bước giá: Do người có tài sản thông báo bằng văn bản cho Công ty. Cụ thể tại Quy chế số 19/QC-VTP ngày 30/5/2022 của Công ty.

4.5   Giá phải trả: Từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính từ ngày 07/6/2022 đến ngày 08/6/2022 tại trụ sở Chi cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận, đường 16/4, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Trong giờ hành chính từ ngày 31/5/2022 đến ngày 20/6/2022 tại Công ty.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

-  Hình thức: Đấu nguyên lô bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

-  Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 31/5/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/6/2022.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký và nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    9.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo qui định của Luật Đấu giá tài sản, chi tiết tại Quy chế số 19/QC-VTP ngày 30/5/2022 của Công ty.

    9.2. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

-  Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

-  Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

-  Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

-  Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

   9.3 Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

   Trong giờ hành chính từ ngày 31/5/2022 đến ngày 20/6/2022 tại Công ty.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/6/2022 (Sáng thứ năm) tại Công ty. Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận;

- UBND phường Tấn Tài;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT của UBND tỉnh Ninh Thuận;

- Thời báo Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính;

- Báo Ninh Thuận;

- Đài Phát thanh và truyền hình Ninh Thuận;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

GIÁM ĐỐC

 

Đã Ký

 

Phạm Văn Phước