Quyền thuê đất công ích trên địa bàn phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền thuê đất công ích trên địa bàn phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, Ninh Thuận.

Điện thoại: (0259) 3 686 686.

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải

Địa chỉ: Số 27 đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điện thoại số: (0259) 3 827 571

3. Đặc điểm tài sản:

Cho thuê đất đối với 19 thửa đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của phường Mỹ Hải.

-  Vị trí thửa đất: Phân tán ở Khu phố 1 và Khu phố 2 tại địa bàn phường Mỹ Hải.

-  Tổng diện tích 19 thửa đất: 22.028,0 m2.

-  Mục đích sử dụng đất: Cho thuê đất để sản xuất nông nghiệp.

-  Thời hạn thuê: 05 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá (Khoản 5 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013). Trả tiền thuê đất hàng năm.

-  Nguồn gốc: Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích.

4. Đặc điểm chi tiết lô đất, giá khởi điểm, giá phải trả, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Tên lô

Thửa đất số

Tờ BĐ số

Diện tích (m²)

Địa chỉ

Mục đích sử dụng đất

Giá khởi điểm cho thuê 1 năm (đồng/năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Giá phải trả từ (đồng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(7) x 20%

(9)=(7)+[(7)x 3%]

Lô số 1

213

2

878,0

KP1

LUC

531.190

 100.000

 547.126

Lô số 2

84

2

897,0

KP1

LUC

542.685

 100.000

 558.966

Lô số 3

85

2

601,0

KP1

LUC

363.605

 70.000

 374.513

Lô số 4

423a

2

1.409,0

KP2

BHK

852.445

 170.000

 878.018

Lô số 5

81

2

1.023,0

KP1

LUC

618.915

 120.000

 637.482

Lô số 6

82

2

164,0

KP1

LUC

99.220

 19.000

 102.197

Lô số 7

83

2

303,0

KP1

LUC

183.315

 30.000

 188.814

Lô số 8

312

2

1.181,0

KP1

LUC

714.505

 140.000

 735.940

Lô số 9

417

2

2.996,0

KP2

LUC

1.812.580

 360.000

 1.866.957

Lô số 10

302

2

1.406,0

KP1

HNK

850.630

 170.000

 876.149

Lô số 11

272

3

1.267,0

KP2

LNQ

836.220

 160.000

 861.307

Lô số 12

196

2

2.056,0

KP1

LNQ

1.356.960

 270.000

 1.397.669

Lô số 13

201

3

1.094,0

KP1

LUC

661.870

 130.000

 681.726

Lô số 14

371

2

1.456,0

KP2

LUC

880.880

 170.000

 907.306

Lô số 15

79

2

1.630,0

KP1

LUC

986.150

 190.000

 1.015.735

Lô số 16

110

2

429,0

KP1

LUC

259.545

 50.000

 267.331

Lô số 17

149

2

903,0

KP1

LUC

546.315

 100.000

 562.704

Lô số 18

111

2

881,0

KP1

LUC

533.005

 100.000

 548.995

Lô số 19

183

2

1.454,0

KP1

LNQ

959.640

 190.000

 988.429

Tổng cộng:

22.028,0

 

 

13.589.675

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

 • Bước giá: Tối thiểu từ 03% trở lên trên giá khởi điểm của tài sản cho vòng đấu gián tiếp. Chi tiết tại Quy chế
 • Giá phải trả: Phải từ “Giá khởi điểm + bước giá” trở lên. Chi tiết tại bảng trên
 • Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/lô đất. (Một trăm nghìn đồng)

Lưu ý: Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không được trả lại theo quy định tại Quy chế.

 • Tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 19/12/2022.

Khoản tiền đặt trước người tham gia đấu giá nộp

Người không trúng đấu giá được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 06 và 07/12/2022 tại 19 thửa đất nông nghiệp phân tán tại KP1 và KP2 phường Mỹ Hải. Khách hàng vui lòng liên hệ trước với Công ty để đăng ký xem tài sản.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

 • Trong giờ hành chính từ ngày 28/11/2022 đến ngày 19/12/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.
 • Các ngày: 30/11/2022 và 07, 14 và 19/12/2022 tại UBND phường Mỹ Hải.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

 • Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
 • Phương thức: Trả giá lên.

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

Từ 07 giờ 00 phút ngày 28/11/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/12/2022.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).
 • Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng số và bằng chữ, ký tên, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.
 • Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);
 • Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố

giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền): Nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

-   Trong giờ hành chính từ ngày 28/11/2022 đến ngày 19/12/2022 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

-  Các ngày: 30/11/2022 và 07, 14 và 19/12/2022 (trong giờ hành chính): Nộp tại UBND phường Mỹ Hải.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

 Lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/12/2022 (Thứ năm) tại UBND phường Mỹ Hải.

Địa chỉ: Số 27, đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá diễn ra khoảng 05 phút và được tiến hành liên tục. (Chi tiết tại bảng giờ dự kiến kèm theo).

Lưu ý: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá.

Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

 

* Nơi nhận:

- UBND phường Mỹ Hải;

- Trang TTĐTQG về đấu giá tài sản;

- Trang TTĐT tỉnh Ninh Thuận;

- Trang TTĐT về Tài sản công - Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Công ty.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước