Quyền thuê đất công ích trên địa bàn xã Hộ Hải

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Quyền thuê đất công ích trên địa bàn xã Hộ Hải

 

1. Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Công ty).

Địa chỉ: Lô TM 11-10, đường Huy Cận, Khu K1, P. Mỹ Bình, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: (0259) 3 686 686

2. Người có tài sản đấu giá: Ủy Ban Nhân Dân xã Hộ Hải

Địa chỉ: Thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

3. Đặc điểm tài sản:

- Quyền thuê đất đối với 336 thửa đất nông nghiệp và 02 thửa ao cá.

- Vị trí thửa đất: Tại các tờ bản đồ 10, 11, 12, 13, 17, 19, 06, 28a, 28b, 18, 20. Thuộc Đồng Ninh Căn, đồng Mới, đồng Bầu Duồng, đồng Gò Thánh.

- Địa chỉ thửa đất: Các thôn Lương Cách, Đá Bắn, Gò Gũ, Hộ Diêm xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

- Diện tích 336 thửa đất: 29,7467 ha = 297.467 m2.

- Diện tích 02 thửa ao cá: 35.128 m2.

- Hiện trạng: Đã thanh lý hợp đồng các hộ đã cho thuê kỳ trước.

- Nguồn gốc: Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích (đất 5% trên địa bàn xã).

- Mục đích sử dụng: Đất nông nghiệp trồng lúa hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản (ao nuôi cá nước ngọt).

- Hình thức sử dụng: Nhà nước cho thuê đất thu tiền hàng năm.

- Thời hạn sử dụng đất: 05 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, giá phải trả, bước giá:

 (Đính kèm danh sách khi mua hồ sơ)

  • Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/12/2021.

+ Nộp trực tiếp bằng tiền mặt cho Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Trong giờ hành chính ngày 21/12/2021 và 22/12/2021 tại 336 thửa đất nông nghiệp và 02 thửa ao cá thuộc các thôn Lương Cách, Đá Bắn, Gò Gũ, Hộ Diêm xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ:

- Trong giờ hành chính từ ngày 06/12/2021 đến 23/12/2021 tại Công ty.

- Các ngày: 08, 15, 24/12/2021 tại UBND xã Hộ Hải.

7. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

8. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

  Từ 07 giờ 00 phút ngày 06/12/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/12/2021.

9. Điều kiện, cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

    a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại Điều 4 và Điều 5 theo quy chế số 87/QC-VTP ngày 03/12/2021 của Công ty.

    b. Cách thức nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu do Công ty ban hành).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào bìa đựng phiếu và ký tên tại các mép của bìa đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND/CCCD và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy);  kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền mua hồ sơ (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền) nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá 02 ngày;

c. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày 06/12/2021 đến ngày 23/12/2021: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký, phiếu trả giá gián tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu K1, phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: 0259 3 686 686.

- Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 24/12/2021: Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ đăng ký, phiếu trả giá gián tiếp tại UBND xã Hộ Hải.

- Đúng 17 giờ 00 ngày 24/12/2021, Công ty sẽ niêm phong thùng phiếu.

10. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá:

Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày 27, 28/12/2021 (thứ hai, thứ ba), tại UBND xã Hộ Hải. Cụ thể:

- Ngày 27/12/2021: Đấu giá từ lô số 1 đến lô số 168.

- Ngày 28/12/2021: Đấu giá từ lô số 169 đến lô số 337.

Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 02 phút. Thực hiện lần lượt từng cuộc (lô), chỉ những người có tên trong lô đó mới được vào phòng đấu giá.

*Lưu ý:

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đề nghị khách hàng thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về phòng chống dịch Covid-19 khi nộp hồ sơ và tham gia cuộc đấu giá.

*LƯU Ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy CMND/CCCD bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến người tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- UBND xã Hộ Hải;

- Trang TTĐTQG về Đấu giá tài sản;

- Thời báo Tài chính Việt Nam – Bộ Tài chính;

- Người tham gia đấu giá;

- Lưu Hồ sơ.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Phước