Thông báo bán đấu giá 10 lô đất đường Phan Bội Châu, KDC Mỹ Bình 1, TP. Phan Rang - Tháp Chàm

Công ty đấu giá hợp danh

                       Vạn Thiên Phước                                                                                                                    Số: 100/TB-ĐGVTP                                                                                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ninh Thuận ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất thuộc 54 lô đất tiếp giáp Tuyến đường Phan Bội Châu tại Khu dân cư Mỹ Bình 1 (trước là Khu tái định cư Trụ sở làm việc Công an tỉnh), phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 51/HĐ-DVĐG ngày 19 tháng 8 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên phước và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tiếp giáp tuyến đường Phan Bội Châu tại khu dân cư Mỹ Bình 1, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

+ Mục đích: Đất ở tại đô thị;

+ Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

TT

Tên tài sản

Số lượng (lô đất)

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

2

3

4

5

6 = (4) x (5)

 

1

Lô đất số A19

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

2

Lô đất số A20

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

3

Lô đất số A21

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

4

Lô đất số A22

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

5

Lô đất số A23

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

6

Lô đất số A24

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

7

Lô đất số A25

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

8

Lô đất số A26

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

9

Lô đất số A27

1

100,00

10.767.000

1.076.700.000

107.700.000

10

Lô đất số A28

1

78,69

12.920.000

1.016.674.800

101.700.000

Tổng cộng tài sản

 

10.706.974.800

1.071.000.000

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/lô/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm (chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Bước giá: Bước giá chỉ áp dụng cho hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Bước giá do bên có tài sản quy định là: từ 3% trở lên so với giá khởi điểm.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá kết hợp hai hình thức trong một cuộc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp kết hợp với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên

- Chi tiết về hình thức, phương thức đấu và cách thức đấu giá khách hàng xem tại quy chế số 99/TB-ĐGVTP ngày 20/8/2019 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản bán đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019.

 Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 21/8/2019 và 26/8/2019.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 27/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/8/2019 tại 10 lô đất tiếp giáp tuyến đường Phan Bội Châu tại khu dân cư Mỹ Bình 1, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 (Trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác. Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

 - Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 21/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 16/9/2019 (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 19/9/2019 (thứ năm).

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 30 phút và được tiến hành liên tục từ Lô A19 đến lô A28.

+ Lô A19: Lúc 08 giờ 00 phút.

+ Lô A20: Lúc 08 giờ 30 phút.

+ Lô A21: Lúc 09 giờ 00 phút.

+ Lô A22: Lúc 09 giờ 30 phút.

+ Lô A23: Lúc 10 giờ 00 phút.

+ Lô A24: Lúc 10 giờ 30 phút.

+ Lô A25: Lúc 11 giờ 00 phút.

+ Lô A26: Lúc 13 giờ 30 phút.

+ Lô A27: Lúc 14 giờ 00 phút.

+ Lô A28: Lúc 14 giờ 30 phút.

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó khách hàng phải có mặt đầy đủ trong ngày đấu giá từ khi khui niêm phong thùng phiếu đến khi kết thúc.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu đô thị Đông Bắc (khu K1), phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Nếu số lượng khách hàng tham gia khoảng 100 người); Trường hợp khách hàng tham gia trên 100 người sẽ tổ chức đấu giá tại địa điểm khác theo yêu cầu của bên có tài sản. Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo đến từng khách hàng.

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc bán đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến khách hàng tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Ban QL DA ĐTXD các CT DD&CN;

- UBND Phường Mỹ Bình;

- Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công (Cục Quản lý Công sản)

- Người tham gia đấu giá

- Lưu: HS, VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Phạm Văn Phước