Thông báo bán đấu giá 25 lô đất khu tái định cư xã Lợi Hải, Thuận Bắc

     

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 65/HĐ-DVĐG ngày 27 tháng 11 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên phước và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 25 lô Khu tái định cư xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

 

 

TT

Trục đường

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Giá đất định giá (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Đường gom QL 1A

26

120,0

938.000

112.560.000

22.000.000

2

Đường gom QL 1A

27

118,05

938.000

110.730.900

22.000.000

3

Đường gom QL 1A – Đường N2

28

201,75

1.125.600

227.089.800

45.000.000

4

Đường N2 – Đường D1b

29

296,65

1.088.400

322.873.860

64.000.000

5

Đường D1b

30

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

6

Đường D1b

31

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

7

Đường D1b

32

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

8

Đường D1b

33

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

9

Đường D1b

34

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

10

Đường D1b

35

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

11

Đường D1b

36

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

12

Đường D1b

37

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

13

Đường D1b

38

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

14

Đường D1b

39

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

15

Đường D1b

40

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

16

Đường D1b

41

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

17

Đường D1b

42

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

18

Đường D1b

43

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

19

Đường D1b

44

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

20

Đường D1b

45

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

21

Đường D1b

46

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

22

Đường D1b

47

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

23

Đường D1b

48

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

24

Đường D1b

49

150,00

907.000

136.050.000

27.000.000

25

Đường N3 - Đường D1b

50

187,52

1.088.400

204.096.768

40.000.000

Tổng Cộng:

25 lô

3.923,97

 

3.698.351.328

733.000.000

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

- Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/lô/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm (chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2019. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

- Bước giá: Trong trường hợp trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá trực tiếp ở vòng 1 phải từ 2% - 5% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 2% - 5% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản bán đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 28/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2019.

 Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 28/11/2019 và 03/12/2019.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 09/12/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/12/2019 tại 25 lô Khu tái định cư xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 28/11/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2019 (Trong giờ hành chính). Tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước (Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận) và ngày thứ 6 hàng tuần (cụ thể ngày 06/12, 13/12 và ngày 20/12/2019) tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

 7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 ngày đến trước 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2019 tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc.

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2019 (thứ hai) Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc.

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 5 phút và được tiến hành liên tục từ Lô 26 đến lô 50.

 

+ Lô 26: Lúc 08 giờ 00 phút.

+ Lô 39: Lúc 09 giờ 05 phút.

+ Lô 27: Lúc 08 giờ 05 phút.

+ Lô 40: Lúc 09 giờ 10 phút.

+ Lô 28: Lúc 08 giờ 10 phút.

+ Lô 41: Lúc 09 giờ 15 phút.

+ Lô 29: Lúc 08 giờ 15 phút.

+ Lô 42: Lúc 09 giờ 20 phút.

+ Lô 30: Lúc 08 giờ 20 phút.

+ Lô 43: Lúc 09 giờ 25 phút.

+ Lô 31: Lúc 08 giờ 25 phút.

+ Lô 44: Lúc 09 giờ 30 phút.

+ Lô 32: Lúc 08 giờ 30 phút.

+ Lô 45: Lúc 09 giờ 35 phút.

+ Lô 33: Lúc 08 giờ 35 phút.

+ Lô 46: Lúc 09 giờ 40 phút.

+ Lô 34: Lúc 08 giờ 40 phút.

+ Lô 47: Lúc 09 giờ 45 phút.

+ Lô 35: Lúc 08 giờ 45 phút.

+ Lô 48: Lúc 09 giờ 50 phút.

+ Lô 36: Lúc 08 giờ 50 phút.

+ Lô 49: Lúc 09 giờ 55 phút.

+ Lô 37: Lúc 08 giờ 55 phút.

+ Lô 50: Lúc 10 giờ 00 phút.

+ Lô 38: Lúc 09 giờ 00 phút.

 

 

- Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 08 giờ 00 phút ngày 23/12/2019, phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc bán đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến khách hàng tham gia đấu giá!

 

 

*Nơi nhận:

-Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc;

- UBND xã Lợi Hải (Niêm yết);

- UBND huyện Thuận Bắc (Niêm yết);

-Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công (Cục Quản lý Công sản);

- Người tham gia đấu giá

- Lưu: HS, VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Phước