Thông báo bán đấu giá 43 lô đất thuộc Khu quy hoạch Hòa Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 70/HĐ-DVĐG ngày 17 tháng 12 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Sơn;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với 43 lô đất Khu quy hoạch xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn.

Hình thức: Nhà Nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm:

STT

Thửa đất số

Vị trí

Diện tích (m²)

Đơn giá đất (đ/m²)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước

Bước giá (đồng) (2%)

Ghi chú

Khu 1 – Trước Ủy ban nhân dân xã

1

A01

Một mặt Tỉnh lộ 709

256,8

790.000

202.872.000

40.574.400

4.057.440

Thửa 142

2

A02

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 143

3

A03

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 144

4

A04

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 145

5

A05

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 146

6

A06

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 147

7

A07

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 148

8

A08

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 149

9

A09

Một mặt Tỉnh lộ 709

244,8

790.000

193.392.000

38.678.400

3.867.840

Thửa 150

10

A10

Đường tỉnh lộ 709 và đường QH

237,5

869.000

206.387.500

41.277.500

4.127.750

Thửa 151

11

B01

Đường N1

248,2

409.000

101.513.800

20.302.760

2.030.276

Thửa 152

12

B02

Đường N1

227,1

409.000

92.883.900

18.576.780

1.857.678

Thửa 153

13

B03

Đường N1

236,2

409.000

96.605.800

19.321.160

1.932.116

Thửa 154

14

B04

Đường N1

245,3

409.000

100.327.700

20.065.540

2.006.554

Thửa 155

15

B05

Đường N1

254,4

409.000

104.049.600

20.809.920

2.080.992

Thửa 156

16

B06

Đường N1

263,4

409.000

107.730.600

21.546.120

2.154.612

Thửa 157

17

B07

Đường N1

272,5

409.000

111.452.500

22.290.500

2.229.050

Thửa 158

18

B08

Đường N1

281,6

409.000

115.174.400

23.034.880

2.303.488

Thửa 159

19

B09

Đường N1

290,7

409.000

118.896.300

23.779.260

2.377.926

Thửa 160

20

B10

Đường N1 và đường QH

258,3

450.000

116.209.170

23.241.834

2.324.183

Thửa 161

Khu 2 – Trước sân vận động xã

1

A01

Đường N4 và đường D6

300

382.800

114.840.000

22.968.000

2.296.800

Thửa 70

2

A02

Đường D6

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 71

3

A03

Đường D6

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 72

4

A04

Đường D6

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 73

5

A05

Đường D6

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 74

6

A06

Đường D6 và đường N3

315

343.000

108.108.000

21.621.600

2.162.160

Thửa 75

7

B01

Đường N4

312,3

348.000

108.680.400

21.736.080

2.173.608

Thửa 76

8

B02

Đường N4

311,4

348.000

108.367.200

21.673.440

2.167.344

Thửa 77

9

B03

Đường N4

310,5

348,000

108.054.000

21.610.800

2.161.080

Thửa 78

10

B04

Đường N4

309,5

348.000

107.706.000

21.541.200

2.154.120

Thửa  79

11

B05

Đường N4

308,6

348.000

107.392.800

21.478.560

2.147.856

Thửa 80

12

B06

Đường N4

307,7

348.000

107.079.600

21.415.920

2.141.592

Thửa 81

13

C01

Đường D9 và đường N4

294

367.000

107.898.000

21.579.600

2.157.960

Thửa 82

14

C02

Đường D9

309,8

348.000

107.810.400

21.562.080

2.156.208

Thửa 83

15

C03

Đường D9

263,8

348.000

91.802.400

18.360.480

1.836.048

Thửa 84

16

C04

Đường D9

290,8

348.000

101.198.400

20.239.680

2.023.968

Thửa 85

17

C05

Đường D9 và đường N3

317,6

382.800

121.577.280

24.315.456

2.431.545

Thửa 86

18

D01

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 87

19

D02

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 88

20

D03

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 89

21

D04

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 90

22

D05

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 91

23

D06

Đường N3

315

312.000

98.280.000

19.656.000

1.965.600

Thửa 92

 

Tổng giá khởi điểm: 5.404.553.750 đồng (Năm tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu năm trăm năm mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi đồng).Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

b. Tiền bán hồ sơ: 100.000 đồng/lô/hồ sơ (Một trăm nghìn đồng).

c. Tiền đặt trước: 20% theo giá khởi điểm từng lô (chi tiết tại bảng trên).

+ Thời gian nộp: Từ 7 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2020. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

+ Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

3. Bước giá.

  - Vòng 1 là 2% giá khởi điểm (chi tiết theo bảng trên)

- Từ vòng 02 trở đi: Bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.                                                                                                                                                                                          * Ghi chú: Tổ chức đấu giá có thể làm tròn số tiền nếu có sự đồng ý của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Sơn.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên

5. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2020.

Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 19/12/2019 và 24/12/2019.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản:Từ ngày 07/01/2020 đến hết ngày 08/01/2020 (trong giờ hành chính)  tại 43 lô Khu quy hoạch xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận và tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Sơn.

c. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính) và nộp hồ sơ từ 07 giờ 00 phút đến hết 17 giờ 00 phút ngày 10/01/2020 tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận và tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Sơn.

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước);

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc bán đấu giá;

*Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

  • Thời gian tổ chức đấu giá:

Thời gian dự kiến đấu giá

Các lô dự kiến đấu giá

Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 13/01/2020 (thứ hai)

Khu 1 – Trước Ủy ban nhân dân xã, đấu liên tục bắt đầu từ lô A01 đến lô B10 (20 lô).

Từ 08 giờ 00 đến 17 giờ 00 ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Khu 2 – Trước Ủy sân vận động xã, đấu liên tục bắt đầu từ lô A01 đến lô D06 (23 lô).

 

 

Ghi chú: Thời gian dự kiến đấu giá có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Nếu trong ngày đầu tiên đấu còn thừa thời gian thì sẽ tiếp tục đấu các lô đầu tiên của Khu 2 cho đến hết 17 giờ 00 và nếu thời gian dự kiến đấu giá 2 ngày, đấu không hết các lô nêu trên thì các lô còn lại chuyển sang ngày tiếp theo (thứ tư ngày 15/01/2020). Vì vậy Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước yêu cầu khách hàng phải có mặt tham gia trong thời gian dự kiến nêu trên để theo dõi lịch đấu nếu vắng mặt khi tổ chức cuộc đấu giá sẽ bị truất quyền và mất tiền đặt trước.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Sơn.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ninh Sơn;

- UBND xã Hòa Sơn;

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ninh Sơn;

- Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công (Cục quản lý Công sản);

- Người tham gia đấu giá; 

- Lưu HS,VT.

   GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Phước