Thông báo bán đấu giá QSD đất thửa số 30 thuộc xã Phước Minh, Thuận Nam, Ninh Thuận

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Phụ lục Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 07/PLHĐ-DVĐG ngày 12 tháng 03 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đông Mỹ Hải.

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản (Lần bán thứ 2): Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BK293952, số vào sổ cấp GCN: CH00269, do UBND huyện Thuận Nam cấp ngày: 24/09/2012, tọa lạc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cụ thể như sau:

- Thửa đất số 30; Tờ bản đồ số 44d

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận;

- Diện tích: 1.331 m2 (Một nghìn ba trăm ba mươi mốt mét vuông)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 1.331 m2;

+ Sử dụng chung: 0 m2.

- Mục đích sử dụng: Đất ở 300 m2; Đất nông nghiệp khác 1.031 m2.

- Thời hạn sử dụng: Đất ở: Lâu dài; Đất nông nghiệp khác: Đến tháng 10/2064

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)

 Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

b. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Nộp trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

c. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 03/04/2020 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước với số tài khoản: 4900201010320, mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) cho tất cả các vòng đấu

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

5. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2020.

- Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 13/03/2020 và 18/03/2020.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/03/2020 đến hết ngày 24/03/2020 (trong giờ hành chính) tại Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 44d, tọa lạc tại thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

c. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 13/03/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước);

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 06/4/2020 (Thứ Hai).

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

 

 

Nơi nhận:

-  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Đông Mỹ Hải ;

- UBND xã Phước Minh;

- Ông Huỳnh Quốc Châu và Bà Lê Thiện Mỹ Ngân;

- Người tham gia đấu giá; 

- Lưu HS,VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phước