Thông báo bán đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 314 - Quảng Sơn, Ninh Sơn

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

VẠN THIÊN PHƯỚC

Số:      /TB-ĐGVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày      tháng       năm 2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 56/HĐ-DVĐG ngày 16 tháng 9 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng thửa đất số 314, tờ bản đồ số 22, diện tích 696,0 m2 tọa lạc tại Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và các tài sản gắn liền trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BĐ 272338, số vào sổ cấp GCN: CH00506  do Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn cấp ngày 17/02/2011 cho hộ ông Lê Văn Châu.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 507.575.000 đồng (Năm trăm lẻ bảy triệu năm trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

b. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Nộp trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

c. Tiền đặt trước: 101.000.000 đồng (Một trăm lẻ một triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2019. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

3. Bước giá.

- Vòng 1 là 2% so với giá khởi điểm: 507.575.000 đồng x 2% = 10.150.000 đồng (Mười triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (Nếu có).

- Từ Vòng 2 trở đi bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

*Ghi chú: Tổ chức đấu giá có thể làm tròn số tiền trong trường hợp có sự đồng ý của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

5. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

- Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/9/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2019.

- Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 18/9/2019 và 23/9/2019.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 02/10/2019 (Trong giờ hành chính) tại thửa đất số 314, tờ bản đồ số 22, tọa lạc tại Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 18/9/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

c. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 18/9/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính).

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước để đăng ký tham gia đấu giá, Công ty không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký);

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 11/10/2019 (Thứ Sáu).

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

   *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

 

*Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Sơn;

- UBND xã Quảng Sơn;

- Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam (AGRIBANK) – CN huyện Ninh Sơn;

- Người tham gia đấu giá; 

- Lưu HS,VT.

GIÁM ĐỐC

 

  

 

 

Phạm Văn Phước