Thông báo bán đấu giá Than hầm 60 kg; Đũa gỗ sơ chế và 21 gốc cây của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

VẠN THIÊN PHƯỚC

Số:  86/TB-ĐGVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 44/HĐ-DVĐG ngày 15 tháng 7 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Than hầm 60 kg; Đũa gỗ sơ chế, chủng loại Cà ổi: 50.000 đôi và 21 gốc cây, chủng loại: Nhông, Bằng lăng, Trắc dây và Quýt rừng (thuộc thực vật rừng ngoài gỗ).

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 18.400.000 đồng (Mười tám triệu bốn trăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

b. Tiền bán hồ sơ: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

Nộp trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

c. Tiền đặt trước: 3.600.000 đồng (Ba triệu sáu trăm nghìn đồng).

- Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2019 (trong giờ hành chính). Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý với Công ty.

3. Bước giá.

- Vòng 1 là 2%: 18.400.000 x 3% = 552.000 (Năm trăm năm mươi hai nghìn đồng)

- Từ Vòng 2 trở đi Bước giá từ 2% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

* Ghi chú: Tổ chức đấu giá có thể làm tròn số tiền nếu có sự đồng ý của bên có tài sản.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

5. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2019.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 18/7/2019 đến hết ngày 19/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Tại trụ sở Chi cục kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2019 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

c. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 17/7/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2019 (trong giờ hành chính).

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước để đăng ký tham gia đấu giá, Công ty không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký);

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 24/7/2019 (Thứ Tư).

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

 *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

 

Nơi nhận:

- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Thuận;

- Người tham gia đấu giá; 

- Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công (Cục Quản lý Công sản);

- Lưu HS,VT.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phước