Thông báo đấu giá QSD đất đối với 20 lô thuộc 54 lô tiếp giáp đường Phan Bội Châu, khu dân cư Mỹ Bình

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

 Quyền sử dụng đất đối với 20 lô đất thuộc 54 lô đất tiếp giáp Tuyến đường Phan Bội Châu tại Khu dân cư Mỹ Bình 1 (trước là Khu tái định cư Trụ sở Công an tỉnh), P. Mỹ Bình, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 13/HĐ-DVĐG ngày 20 tháng 03 năm 2020 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên phước và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Đặc điểm tài sản : Quyền sử dụng đất ở đối với 20 lô đất tiếp giáp tuyến đường Phan Bội Châu tại khu dân cư Mỹ Bình 1, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. (Bán lần 2).

+ Mục đích: Đất ở tại đô thị;

+ Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

TT

Tên tài sản

Số lượng (lô đất)

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Thành tiền (đồng)

Tiền đặt trước

1

2

3

4

5

6 = (4) x (5)

7

1

Lô đất số A2

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

2

Lô đất số A3

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

3

Lô đất số A4

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

4

Lô đất số A5

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

5

Lô đất số A6

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

6

Lô đất số A7

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

7

Lô đất số A8

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

8

Lô đất số A9

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

9

Lô đất số A10

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

10

Lô đất số A11

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

11

Lô đất số A12

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

12

Lô đất số A13

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

13

Lô đất số A14

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

14

Lô đất số A15

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

15

Lô đất số A16

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

16

Lô đất số A17

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

17

Lô đất số A18

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

18

Lô đất số F2

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

19

Lô đất số F3

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

20

Lô đất số F4

1

100,00

26.056.140

2.605.614.000

260.000.000

Tổng cộng tài sản

 

52.112.280.000

 

 

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/lô/hồ sơ. (Năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước: 10% so với giá khởi điểm (Chi tiết tại bảng trên).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07 giờ 00 phút đến trước 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2020. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng nộp bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, số tài khoản: 112002656824, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (Vietinbank).

- Bước giá: Trong trường hợp trả giá gián tiếp có từ 02 người trở lên cùng trả giá cao nhất thì bước giá được áp dụng cho hình thức đấu giá trực tiếp ở vòng 1 là 3% so với giá trả cao nhất của vòng đấu giá gián tiếp. Từ vòng 2 trở đi, bước giá từ 3% trở lên so với giá trả cao nhất của vòng liền kề trước đó.

3. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu từng lô. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

- Chi tiết về hình thức, phương thức đấu và cách thức đấu giá khách hàng xem tại Quy chế số 25/QC-ĐGVTP ngày 20/03/2020 của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

4. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 23/03/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2020.

 Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 23/03/2020 và 26/03/2020.

5. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 00 phút ngày 02/4/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2020 tại 20 lô đất tiếp giáp tuyến đường Phan Bội Châu tại khu dân cư Mỹ Bình 1, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 23/03/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2020 (Trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

7. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước).

- Phiếu trả giá đã ghi đầy đủ thông tin, giá muốn trả bằng chữ và bằng số, ký tên trong phiếu trả giá, bỏ vào phong bì đựng phiếu và ký tên tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá.

-  Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia buổi công bố giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 02 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá;

*Lưu ý: Phong bì đựng phiếu trả giá chỉ chứa duy nhất phiếu trả giá, không chứa các giấy tờ khác.

8. Cách thức đăng ký và nộp hồ sơ:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, Khu K1, P. Mỹ Bình, TP. Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

 - Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 23/03/2020 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 13/4/2020 (Trong giờ hành chính).

9. Thời gian, địa điểm công bố giá và tổ chức đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 (Thứ năm).

- Thời gian dự kiến: Dự kiến mỗi cuộc đấu giá đối với từng lô khoảng 05 phút và được tiến hành liên tục từ Lô A2 đến lô A18 và từ lô F2 đến F4.

+ Lô A2: Lúc 08 giờ 30 phút.

+ Lô A3: Lúc 08 giờ 35 phút.

+ Lô A4: Lúc 08 giờ 40 phút.

+ Lô A5: Lúc 08 giờ 45 phút.

+ Lô A6: Lúc 08 giờ 50 phút.

+ Lô A7: Lúc 08 giờ 55 phút.

+ Lô A8: Lúc 09 giờ 00 phút.

+ Lô A9: Lúc 09 giờ 05 phút.

+ Lô A10: Lúc 09 giờ 10 phút.

+ Lô A11: Lúc 09 giờ 15 phút.

+ Lô A12: Lúc 09 giờ 20 phút.

+ Lô A13: Lúc 09 giờ 25 phút.

+ Lô A14: Lúc 09 giờ 30 phút.

+ Lô A15: Lúc 09 giờ 35 phút.

+ Lô A16: Lúc 09 giờ 40 phút.

+ Lô A17: Lúc 09 giờ 45 phút.

+ Lô A18: Lúc 09 giờ 50 phút.

+ Lô F2: Lúc 09 giờ 55 phút.

+ Lô F3: Lúc 10 giờ 00 phút.

+ Lô F4: Lúc 10 giờ 05 phút.

*Ghi chú: Thời gian có thể rút ngắn hoặc tăng thêm tùy thuộc vào diễn biến thực tế của cuộc đấu giá. Do đó đề nghị tất cả khách hàng đúng 8 giờ 00 phút ngày 16/4/2020 phải có mặt đầy đủ để điểm danh và chứng kiến việc khui niêm phong thùng phiếu.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước. Địa chỉ: Lô TM 11-10, khu đô thị Đông Bắc (khu K1), phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Nếu số lượng khách hàng tham gia khoảng 100 người); Trường hợp khách hàng tham gia trên 100 người sẽ tổ chức đấu giá tại địa điểm khác theo yêu cầu của Bên có tài sản. Địa chỉ cụ thể sẽ thông báo đến từng khách hàng.

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc bán đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến khách hàng tham gia đấu giá!

 

 

*Nơi nhận:

- Ban QL DA ĐTXD các CT DD&CN;

- UBND Phường Mỹ Bình;

- Trung tâm dữ liệu Quốc gia về tài sản công (Cục Quản lý Công sản)

- Người tham gia đấu giá

- Lưu: HS, VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phước