Thông báo đấu giá QSDĐ tọa lạc tại số 58A đường Quang Trung, TP. PRTC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH

VẠN THIÊN PHƯỚC

Số: 98/TB-ĐGVTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 13 tháng  8   năm 2019

 

 

 

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 50/HĐ-DVĐG ngày 09 tháng 8 năm 2019 giữa Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

Công ty đấu giá Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Đào thuộc thửa đất số 228, tờ bản đồ số 03, phường Kinh Dinh, tọa lạc tại số 58 (Nay là 58A) Quang Trung, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận theo giây chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 125183 do UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm cấp ngày 24/7/2014 cụ thể như sau:

a. Đất ở: Theo giấy chứng nhận diện tích được cấp là 40.3 m2. Hình thức sử dụng riêng: 40,3 m2, chung: không m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài, Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Qua đo đạc thực tế sử dụng thể hiện vị trí, kích thước các cạnh cụ thể như sau:

Có diện tích 44,9 m2 (Biến động tăng 4,6 m2 so với giấy chứng nhận và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 4,6 m2 này). Vị trí tứ cận như sau:

  • Phía Đông giáp thửa số 64a, kích thước cạnh: 11,2 m.
  • Phía Tây giáp thửa số 64, kích thước cạnh: 11 m.
  • Phía Nam giáp đường đi, kích thước cạnh: 4 m.
  • Phía Bắc giáp đường Quang Trung, kích thước cạnh: 4 m.

Về phần diện tích tăng 4,6 m2, vị trí: phía cuối nhà, đất tính theo chiều từ đường Quang Trung đi vào. Tại các cạnh:

  • Cạnh phía Tây tăng l,10 m
  • Cạnh phía Đông tăng 1,20 m

Nguyên nhân tăng: Sử dụng đất ngoài giấy chứng nhận đã được cấp.

b. Nhà ở: Theo giấy chứng nhận diện tích xây dựng được cấp là: 38,5 m2. Diện tích sàn: 168,4 m2. Kết cấu: Tường gạch, trụ đúc, sàn đúc, nền gạch hoa. Cấp (Hạng): Cấp 2B + 2C . Số tầng: 04.

Qua đo đạc thực tế sử dụng thê hiện cụ thể như sau:

Tầng 1: Nhà cấp 2B, diện tích xây dựng là 44,9 m2. Kết cấu móng bê tông cốt thép đà kiềng, trụ bê tông cốt thép, tường xây gạch, sơn nước, trụ đúc, sàn đúc, nền gạch đá granite, trần thạch cao, cửa nhôm kính + cửa sắt kéo. 01cửa sắt kéo + 01 cửa sắt (Lối ra phía sau).

Hệ thống bếp:

  • 01 bồn rửa chén
  • 01 nhà vệ sinh chỉ có 01 bồn cầu

Hệ thống đèn:

  • 03 đèn thắp sáng 1,2m. Đèn trang trí đầy đủ.

Tầng 2: Nhà cấp 2B, diện tích sàn là 52,5 m2. Kết cấu tường xây gạch, sơn nước, móng trụ đúc. Nền gạch đá granite, trần thạch cao.

Phòng bên phải: Một cửa đi, hai cánh nhôm kính + 02 cửa sổ cánh nhôm kính.

Phòng bên trái: 01 cửa đi khung nhôm + cửa số khung nhôm kính 02 cánh Hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí đầy đủ.

Có 01 nhà vệ sinh: 01 bồn cầu, 01 lavabo + 01 đèn tròn chiếu sáng + 01 cửa thông gió khung sắt, kính.

Tầng 3: Nhà cấp 2B, diện tích sàn là 52,5 m2. Kết cấu tường xây gạch, sơn nước, trụ đúc, sàn đúc, nền gạch đá granite, trần thạch cao.

Phòng bên phải: Một cửa đi cánh nhôm kính + 01 cửa đi hai cánh ra ban công (nhôm kính) + 02 cửa số nhôm kính hai cánh.

Hệ thống đèn: 02 bóng đèn chiếu sáng 1,2 m.

Phòng bên trái: 01 cửa đi khung nhôm + 01 cửa sổ khung nhôm kính.

Hệ thống đèn: 01 đèn chiếu sáng 1,2m + đèn trang trí đầy đủ.

Có 01 nhà vệ sinh: 01 bồn cầu, 01 lavabo + 01 gương soi + 01 đèn tròn chiếu sáng + 01 cửa thông gió khung sắt, kính.

Tầng 4: Nhà cấp 2B, diện tích sàn là 30,8 m2. Kết cấu tường xây gạch, sơn nước, trụ đúc, sàn đúc, nền đá granite, trần thạch cao, mái bê tông.

Hệ thống đèn: 02 đèn chiếu sáng 1,2 m.

Mái bằng tầng 4: Nền lát gạch hoa, sàn bê tông, diện tích: (10.54 x 4,02) m. Lan can sắt, tường xây gạch kích thước: (4,02md x 2) + 10,54md x 2) 8,04md + 21,08md = 29,12md.

Cầu thang lên mái bằng có gắn lan can sắt, kích thước 3,9md x bề rộng 0,7m.

01 cửa đi sắt kéo + 01 cửa ra ban công, 02 cánh nhôm kính = 01 cửa số ban công hai cánh nhôm kính + 01 cửa sắt không cánh.

Các tầng lầu được nối với nhau bằng hệ thống lan can sắt, tay vịn gỗ.

Tổng diện tích sàn thực tế sử dụng là 180,7 m2, (Biến động tăng so với giấy chứng nhận 12,3 m2và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đối với diện tích xây dựng biến động tăng 12,3 m2 này). Vị trí: Phía sau nhà.

Nguyên nhân tăng: Vi phạm chỉ giới xây dựng trong quá trình xây dựng và nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ghi chú: Phần diện tích tăng thêm theo giấy chứng nhận từ 40,3 m2 lên 44,9 m2 (tăng 4,6 m2 so với giấy chứng nhận, phần tăng này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận) và phần diện tích sàn từ 168,4 m2 lên 180,7 m2 (tăng 12,3 m2 so với giấy chứng nhận, phần tăng này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận). Khách hàng muốn mua tài sản lưu ý những phần diện tích tăng thêm này không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, vì thế công ty thông báo cho khách hàng biết trước để khách hàng có thể quyết định việc mua tài sản hay không, nếu chấp nhận sẽ không khiếu nại, khiếu kiện sau này. Tránh ảnh hưởng đến Chủ tài sản và Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm: 2.606.990.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm lẻ sáu triệu chín trăm chín mươi nghìn).

Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có)

b. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

Nộp trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước.

c. Tiền đặt trước: 521.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi mốt triệu đồng).

- Thời gian nộp: Từ 07 giờ 00 phút ngày 03/9/2019 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/9/2019. Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền.

- Khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước với số tài khoản: 61510000516076, mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (BIDV).

3. Bước giá: 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng). Bước giá này áp dụng cho tất cả các vòng đấu giá.

4. Hình thức và phương thức đấu giá:

- Hình thức: Đấu nguyên lô. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên

5. Thời gian niêm yết, thông báo công khai tài sản đấu giá:

- Từ 07 giờ 00 phút ngày 13/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/9/2019.

- Đăng thông báo đấu giá tài sản trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận: Trước phim trưa ngày: 13/8/2019 và 16/8/2019.

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 28/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 228, tờ bản đồ số 03, phường Kinh Dinh, tọa lạc tại số 58 (Nay là 58A) Quang Trung, phường Kinh Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ: Từ 07 giờ 00 phút ngày 13/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính).

b. Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận.

c. Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 07 giờ 00 phút ngày 13/8/2019 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 03/9/2019 (trong giờ hành chính).

8. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Người tham gia đấu giá phải trực tiếp đến Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước để đăng ký tham gia đấu giá, Công ty không nhận trường hợp uỷ quyền đăng ký);

+ Giấy CMND và sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

+ Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

+ Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước 01 ngày trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 06/9/2019 (Thứ Sáu).

b) Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, địa chỉ: Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận

            *Lưu ý: Khách hàng khi đến tham gia cuộc đấu giá phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

Liên hệ: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ tại Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước, Lô TM 11.10, Khu đô thị Đông Bắc (Khu K1), P. Mỹ Bình, TP. PR-TC, tỉnh Ninh Thuận. Số điện thoại: (0259).3.686.686 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này thay cho giấy mời gửi đến các khách hàng tham gia đấu giá!

*Nơi nhận:

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;

- UBND phường Kinh Dinh;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV) – CN Ninh Thuận;

- Người tham gia đấu giá; 

- Lưu HS,VT.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Phạm Văn Phước